ΗΛΕΙΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης

  • 10
    Shares

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Ανακύκλωση και κομποστοποίηση25
2Νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία25
3Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών25
4Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός ,διαδίκτυο, πρόληψη

εξαρτήσεων, διατροφή)

25
5Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)25
6Εξαρτήσεις και πρόληψη15
7Εκπαίδευση Μεταναστών επιπέδου Α1: απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους125
8Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στα ΚΕΠ Ανδραβίδας, Βάρδας, Λεχαινών Κυλλήνης και στο Κέντρο Κοινότητας:

Τηλ. :2623360401-402, 2623360601-602, 2623360801-802, 2623360101 και 2623023000

Email: kdvm@andravidakillini.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


  • 10
    Shares