ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Πρόσληψη επτά ατόμων στον δήμο Ήλιδας για τις κοινωνικές δομές – Ακυρώθηκε η προηγουμένη


Ο δήμος Ήλιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων».

Αναλυτικότερα, οι θέσεις της προκήρυξης αφορούν σε μία (1) ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  και μία (1) ειδικότητας Φαρμακοποιού για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο», μία (1) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, μια (1) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, μία (1) Ν. Ηλείας ΔΕ Μαγείρων, μία (1) ΥΕ Βοηθός Μαγείρων και μία (1) ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό για τη  στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου».

Από τον δήμο Ήλιδας ανακοινώνεται ότι η  Προκήρυξη ΣΟΧ10-2020 ακυρώνεται και σε αντικατάσταση αυτής θα αναρτηθεί η ΣΟΧ1/2021 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού(2622360523/524/525. Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί για τη ΣΟΧ10/2020 θα ληφθούν υπόψη στην ΣΟΧ01/2021 σε συνεννόηση με το ΑΣΕΠ.

 

 

Προσλήψεις προσωπικού προχωράει ο Δήμος Ήλιδας – “Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Συσσίτιο”