• ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 • Πόσα οικόσιτα πτηνά και ζώα μπορεί να διατηρεί χωρίς αδειοδότηση κάθε οικογένεια  στην Ηλεία… 

Πόσα οικόσιτα πτηνά και ζώα μπορεί να διατηρεί χωρίς αδειοδότηση κάθε οικογένεια  στην Ηλεία… 

Πόσα οικόσιτα πτηνά και ζώα μπορεί να διατηρεί χωρίς αδειοδότηση κάθε οικογένεια  στην Ηλεία…   

*Τι προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Θ.Βασιλόπουλος .

 

Τον μέγιστο αριθμό των οικόσιτων ζώων και πτηνών, που μπορεί να διατηρεί κάθε οικογένεια(κατοικία)  στην Περιφερειακή Ενότητα  Ηλείας για την κάλυψη των αναγκών της, χωρίς να απαιτείται αδειοδότηση από αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρικής προβλέπει σχετική  απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος. Έπειτα από συνεργασία των εμπλεκομένων υπηρεσιών και  τις ανάγκες που έχουν προκύψει – κυρίαρχα στις τοπικές κοινότητες-  με την  απόφαση αντιμετωπίζεται καθολικό αίτημα των κατοίκων που επιθυμούν να διατηρήσουν οικόσιτα ζώα και πτηνά χωρίς κάποια αδειοδότηση. Όπως σχολίασε ο αντιπεριφερειάρχης « υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ηλείας που επιμένει  στην παράδοση να διατηρεί πτηνά και ζώα στις κατοικίες τους στις τοπικές μας κοινότητες.»  Σύμφωνα με την απόφαση επιτρέπεται:

Α/ Οικισμοί και Τοπικές Κοινότητες μέχρι 500 κατοίκους:

1.Αιγοπρόβατα τέσσερα (4) θηλυκά με τα παράγωγά τους ή αιγοπρόβατα πάχυνσης και με συνολικό ανώτατο όριο ζώων δέκα (10),

2.Χοίροι πάχυνσης άνω των 30 kg και μέχρι τελικής πάχυνσης με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων δυο (2),

3.Ορνιθοειδή και κονικλοειδή με τα παράγωγά τους με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων τριάντα (30),

4.Ιπποειδή ένα (1),

5.Μικτές μονάδες: συνολικό ανώτατο όριο ζώων ορίζεται το άθροισμα  που προκύπτει από το ήμισυ των αριθμών των ανωτέρω ορίων ανά  είδος (κατά προσέγγιση) και όχι πάνω από τρία (3) είδη.

Β/ Οικισμοί και Τοπικές Κοινότητες από 501 μέχρι 2.000 κατοίκους:

1.Αιγοπρόβατα δύο (2) θηλυκά με τα παράγωγά τους ή αιγοπρόβατα  πάχυνσης και με συνολικό ανώτατο όριο ζώων επτά (7),

2.Χοίροι πάχυνσης άνω των 30 kg και μέχρι τελικής πάχυνσης με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων ένα(1),

3.Ορνιθοειδή και κονικλοειδή με τα παράγωγά τους με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων είκοσι (20)

4.Μικτές μονάδες: συνολικό ανώτατο όριο ζώων ορίζεται το άθροισμα που προκύπτει  από το ήμισυ των αριθμών των ανωτέρω ορίων ανά είδος (κατά προσέγγιση) και όχι  πάνω από τρία (3) είδη.

Γ/ Δημοτικές Κοινότητες από 2.001 κατοίκους και άνω:

1.Αιγοπρόβατα ένα (1) θηλυκό με τα παράγωγά του ή αιγοπρόβατα   πάχυνσης και με συνολικό ανώτατο όριο ζώων τέσσερα (3),

2.Χοίροι πάχυνσης άνω των 30 kg και μέχρι τελικής πάχυνσης με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων ένα (1),

3.Ορνιθοειδή και κονικλοειδή με συνολικό ανώτατο όριο ζώων δέκα (10),

4.Μικτές μονάδες: συνολικό ανώτατο όριο ζώων ορίζεται το άθροισμα που προκύπτει  από το ήμισυ των αριθμών των ανωτέρω ορίων ανά είδος (κατά προσέγγιση) και όχι  πάνω από τρία (3) είδη.

Δ/ Στις πόλεις του Πύργου, Αμαλιάδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Γαστούνης,  Λεχαινών, Ανδραβίδας, Κυλλήνης, Βάρδας, Ζαχάρως, Κρεστένων,   Ανδρίτσαινας και στις παραθαλάσσιες περιοχές δεν επιτρέπεται ο σταυλισμός  οικόσιτων ζώων.

Οι σταυλικές εγκαταστάσεις για τα εν λόγω ζώα και πτηνά δεν απαιτούν   αδειοδότηση, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και  συγκεκριμένα να τηρούν τις οριζόμενες προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ’αριθ.  Υ1γ/Γ.Π./οικ.126227/18-3-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.

Ο χώρος λειτουργίας τους ορίζεται ως η περιοχή η πλησιέστερη προς την ιδιοκτησία  του ενδιαφερόμενου.  Σε οικισμούς και τοπικές κοινότητες μέχρι 2000 κατοίκους, ο επιτρεπόμενος  αριθμός ζώων και πτηνών θα διατηρείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα  βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη και σε απόσταση τριάντα (30)  μέτρων για ορνιθοειδή, κονικλοειδή και αιγοπρόβατα και εβδομήντα (70) μέτρων  για χοίρους, και ιπποειδή, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο  ή βιοτεχνία.  Σε δημοτικές ενότητες από 2001 κατοίκους και άνω, ο επιτρεπόμενος αριθμός  ζώων και πτηνών θα διατηρείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα   βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη και σε απόσταση τριάντα (30)  μέτρων για ορνιθοειδή, πενήντα (50) μέτρων για κονικλοειδή, ιπποειδή και αιγοπρόβατα και εβδομήντα (70) μέτρων για χοίρους, από κάθε άλλη νόμιμη  κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία.  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα ζώα και πτηνά θα σταυλίζονται σε χώρους,  που θα απέχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρα για ορνιθοειδή, αιγοπρόβατα και κονικλοειδή και εβδομήντα (70) μέτρων εάν πρόκειται για ιπποειδή, και χοίρους,  από εκκλησίες, μοναστήρια, σχολεία, παιδικές χαρές, ιδρύματα, νοσοκομεία και  χώρους που χρήζουν ειδικής προστασίας.

Απαγορεύεται τα διατηρούμενα οικόσιτα ζώα και πτηνά να περιφέρονται ελεύθερα  εκτός κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις των οικόσιτων ζώων και πτηνών θα πρέπει να  πληρούν τους παρακάτω όρους:

 • Θα είναι σταθερής κατασκευής και χωρητικότητας ανάλογης με το είδος και τον αριθμό των σταυλιζόμενων ζώων ή πτηνών.
 • Θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς.
 • Θα διασφαλίζεται η υγιεινή και η καλή διαβίωση των ζώων και πτηνών.
 • Για τους χοίρους, τα ιπποειδή και κουνέλια, το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) και σχετικά λείο, και θα γίνεται σωστή αποστράγγιση ούρων και νερών, σε περιπτώσεις πλύσεως αυτών θα αποχετεύονται σε νόμιμους βόθρους. Όταν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή (για τα πουλερικά και τα αιγοπρόβατα), αυτή μπορεί να απομακρύνεται κατευθείαν στους αγρούς. Θα καταβάλλεται προσπάθεια,  ώστε το δάπεδο να διατηρείται, με κάθε μέσο στεγνό. Απαγορεύεται η ροή βιολογικών και λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταυλισμού των ζώων ή πτηνών.
 • Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι λείες και θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται

ή αν είναι αδιαπότιστες θα πλένονται τακτικά ώστε να διατηρούνται καθαρές.

 • Στα ανοίγματα των τοίχων θα είναι μονίμως τοποθετημένο συρματόπλεγμα No 16.
 • Οι φάτνες και οι ποτίστρες θα είναι κατά προτίμηση από αδιαπότιστο υλικό με λείες εσωτερικές επιφάνειες, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται.
 • Οι ιδιοκτήτες των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μολύνσεων των υπόγειων και επιφανειακών νερών, την πρόκληση δυσοσμιών, την ανάπτυξη εντόμων και γενικά τη ρύπανση  περιβάλλοντος.
Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Ηλεία: Δικαιούχος «έλαβε» σχεδόν 14 εκατ. για βιολογικά 200.000 στρεμμάτων

Όπως αναφέρει το agronews.gr: Σχεδόν 14 εκατ. ευρώ ενίσχυση για βιολογικά, εισέπραξε τον περασμένο χρόνο (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022), συγκεκριμένος …

Σοβαρές καταγγελίες Πολάκη για ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και ΥΠ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΑΚΗ

Γράφει καταγγέλλει στο προσωπικό του FACEBOOK ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΛΑΚΗΣ… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ -παίρνοντας βαθιά ανάσα-από μειλ που μας ήρθε στον Τομέα …

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της ΥΔΡΗΛ υπό την προεδρία του Νίκου Κοροβέση – Το Δ.Σ λειτουργεί Αμισθί

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της ΥΔΡΗΛ υπό την προεδρία του Νίκου Κοροβέση. Το Δ.Σ λειτουργεί Αμισθί… Πρωταρχικός στόχος η …

Αλλαγές στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Ηλείας και Αμαλιάδας έφερε η συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Αλλαγές στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Ηλείας στον Πύργο και Αμαλιάδας έφερε μετά τα συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την …

Κατάκολο: Έδωσαν σε εισπρακτική 18.600€ για να εισπράξει έσοδα που είναι λιγότερα από την αμοιβή της ;;;

Απευθείας Ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών για είσπραξη λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου». Με την ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2024 , ο Πρόεδρος του …

 • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 • Πόσα οικόσιτα πτηνά και ζώα μπορεί να διατηρεί χωρίς αδειοδότηση κάθε οικογένεια  στην Ηλεία… 

Πόσα οικόσιτα πτηνά και ζώα μπορεί να διατηρεί χωρίς αδειοδότηση κάθε οικογένεια  στην Ηλεία… 

Πόσα οικόσιτα πτηνά και ζώα μπορεί να διατηρεί χωρίς αδειοδότηση κάθε οικογένεια  στην Ηλεία…   

*Τι προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Θ.Βασιλόπουλος .

 

Τον μέγιστο αριθμό των οικόσιτων ζώων και πτηνών, που μπορεί να διατηρεί κάθε οικογένεια(κατοικία)  στην Περιφερειακή Ενότητα  Ηλείας για την κάλυψη των αναγκών της, χωρίς να απαιτείται αδειοδότηση από αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρικής προβλέπει σχετική  απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος. Έπειτα από συνεργασία των εμπλεκομένων υπηρεσιών και  τις ανάγκες που έχουν προκύψει – κυρίαρχα στις τοπικές κοινότητες-  με την  απόφαση αντιμετωπίζεται καθολικό αίτημα των κατοίκων που επιθυμούν να διατηρήσουν οικόσιτα ζώα και πτηνά χωρίς κάποια αδειοδότηση. Όπως σχολίασε ο αντιπεριφερειάρχης « υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ηλείας που επιμένει  στην παράδοση να διατηρεί πτηνά και ζώα στις κατοικίες τους στις τοπικές μας κοινότητες.»  Σύμφωνα με την απόφαση επιτρέπεται:

Α/ Οικισμοί και Τοπικές Κοινότητες μέχρι 500 κατοίκους:

1.Αιγοπρόβατα τέσσερα (4) θηλυκά με τα παράγωγά τους ή αιγοπρόβατα πάχυνσης και με συνολικό ανώτατο όριο ζώων δέκα (10),

2.Χοίροι πάχυνσης άνω των 30 kg και μέχρι τελικής πάχυνσης με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων δυο (2),

3.Ορνιθοειδή και κονικλοειδή με τα παράγωγά τους με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων τριάντα (30),

4.Ιπποειδή ένα (1),

5.Μικτές μονάδες: συνολικό ανώτατο όριο ζώων ορίζεται το άθροισμα  που προκύπτει από το ήμισυ των αριθμών των ανωτέρω ορίων ανά  είδος (κατά προσέγγιση) και όχι πάνω από τρία (3) είδη.

Β/ Οικισμοί και Τοπικές Κοινότητες από 501 μέχρι 2.000 κατοίκους:

1.Αιγοπρόβατα δύο (2) θηλυκά με τα παράγωγά τους ή αιγοπρόβατα  πάχυνσης και με συνολικό ανώτατο όριο ζώων επτά (7),

2.Χοίροι πάχυνσης άνω των 30 kg και μέχρι τελικής πάχυνσης με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων ένα(1),

3.Ορνιθοειδή και κονικλοειδή με τα παράγωγά τους με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων είκοσι (20)

4.Μικτές μονάδες: συνολικό ανώτατο όριο ζώων ορίζεται το άθροισμα που προκύπτει  από το ήμισυ των αριθμών των ανωτέρω ορίων ανά είδος (κατά προσέγγιση) και όχι  πάνω από τρία (3) είδη.

Γ/ Δημοτικές Κοινότητες από 2.001 κατοίκους και άνω:

1.Αιγοπρόβατα ένα (1) θηλυκό με τα παράγωγά του ή αιγοπρόβατα   πάχυνσης και με συνολικό ανώτατο όριο ζώων τέσσερα (3),

2.Χοίροι πάχυνσης άνω των 30 kg και μέχρι τελικής πάχυνσης με συνολικό ανώτατο  όριο ζώων ένα (1),

3.Ορνιθοειδή και κονικλοειδή με συνολικό ανώτατο όριο ζώων δέκα (10),

4.Μικτές μονάδες: συνολικό ανώτατο όριο ζώων ορίζεται το άθροισμα που προκύπτει  από το ήμισυ των αριθμών των ανωτέρω ορίων ανά είδος (κατά προσέγγιση) και όχι  πάνω από τρία (3) είδη.

Δ/ Στις πόλεις του Πύργου, Αμαλιάδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Γαστούνης,  Λεχαινών, Ανδραβίδας, Κυλλήνης, Βάρδας, Ζαχάρως, Κρεστένων,   Ανδρίτσαινας και στις παραθαλάσσιες περιοχές δεν επιτρέπεται ο σταυλισμός  οικόσιτων ζώων.

Οι σταυλικές εγκαταστάσεις για τα εν λόγω ζώα και πτηνά δεν απαιτούν   αδειοδότηση, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και  συγκεκριμένα να τηρούν τις οριζόμενες προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ’αριθ.  Υ1γ/Γ.Π./οικ.126227/18-3-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.

Ο χώρος λειτουργίας τους ορίζεται ως η περιοχή η πλησιέστερη προς την ιδιοκτησία  του ενδιαφερόμενου.  Σε οικισμούς και τοπικές κοινότητες μέχρι 2000 κατοίκους, ο επιτρεπόμενος  αριθμός ζώων και πτηνών θα διατηρείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα  βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη και σε απόσταση τριάντα (30)  μέτρων για ορνιθοειδή, κονικλοειδή και αιγοπρόβατα και εβδομήντα (70) μέτρων  για χοίρους, και ιπποειδή, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο  ή βιοτεχνία.  Σε δημοτικές ενότητες από 2001 κατοίκους και άνω, ο επιτρεπόμενος αριθμός  ζώων και πτηνών θα διατηρείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα   βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη και σε απόσταση τριάντα (30)  μέτρων για ορνιθοειδή, πενήντα (50) μέτρων για κονικλοειδή, ιπποειδή και αιγοπρόβατα και εβδομήντα (70) μέτρων για χοίρους, από κάθε άλλη νόμιμη  κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία.  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα ζώα και πτηνά θα σταυλίζονται σε χώρους,  που θα απέχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρα για ορνιθοειδή, αιγοπρόβατα και κονικλοειδή και εβδομήντα (70) μέτρων εάν πρόκειται για ιπποειδή, και χοίρους,  από εκκλησίες, μοναστήρια, σχολεία, παιδικές χαρές, ιδρύματα, νοσοκομεία και  χώρους που χρήζουν ειδικής προστασίας.

Απαγορεύεται τα διατηρούμενα οικόσιτα ζώα και πτηνά να περιφέρονται ελεύθερα  εκτός κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις των οικόσιτων ζώων και πτηνών θα πρέπει να  πληρούν τους παρακάτω όρους:

 • Θα είναι σταθερής κατασκευής και χωρητικότητας ανάλογης με το είδος και τον αριθμό των σταυλιζόμενων ζώων ή πτηνών.
 • Θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς.
 • Θα διασφαλίζεται η υγιεινή και η καλή διαβίωση των ζώων και πτηνών.
 • Για τους χοίρους, τα ιπποειδή και κουνέλια, το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) και σχετικά λείο, και θα γίνεται σωστή αποστράγγιση ούρων και νερών, σε περιπτώσεις πλύσεως αυτών θα αποχετεύονται σε νόμιμους βόθρους. Όταν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή (για τα πουλερικά και τα αιγοπρόβατα), αυτή μπορεί να απομακρύνεται κατευθείαν στους αγρούς. Θα καταβάλλεται προσπάθεια,  ώστε το δάπεδο να διατηρείται, με κάθε μέσο στεγνό. Απαγορεύεται η ροή βιολογικών και λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταυλισμού των ζώων ή πτηνών.
 • Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι λείες και θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται

ή αν είναι αδιαπότιστες θα πλένονται τακτικά ώστε να διατηρούνται καθαρές.

 • Στα ανοίγματα των τοίχων θα είναι μονίμως τοποθετημένο συρματόπλεγμα No 16.
 • Οι φάτνες και οι ποτίστρες θα είναι κατά προτίμηση από αδιαπότιστο υλικό με λείες εσωτερικές επιφάνειες, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται.
 • Οι ιδιοκτήτες των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μολύνσεων των υπόγειων και επιφανειακών νερών, την πρόκληση δυσοσμιών, την ανάπτυξη εντόμων και γενικά τη ρύπανση  περιβάλλοντος.
Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Ηλεία: Δικαιούχος «έλαβε» σχεδόν 14 εκατ. για βιολογικά 200.000 στρεμμάτων

Όπως αναφέρει το agronews.gr: Σχεδόν 14 εκατ. ευρώ ενίσχυση για βιολογικά, εισέπραξε τον περασμένο χρόνο (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022), συγκεκριμένος …

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της ΥΔΡΗΛ υπό την προεδρία του Νίκου Κοροβέση – Το Δ.Σ λειτουργεί Αμισθί

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της ΥΔΡΗΛ υπό την προεδρία του Νίκου Κοροβέση. Το Δ.Σ λειτουργεί Αμισθί… Πρωταρχικός στόχος η …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων