ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πύργος: Εκ νέου φαινόμενα αναζήτησης τροφής σε κάδους απορριμμάτων!

Αυξάνει ο αριθμός άπορων κατοίκων στην περιοχή του Πύργου που ψάχνουν σε κάδους απορριμμάτων , προκειμένου να βρουν άχρηστα αντικείμενα που θα τους εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα άσχημο φαινόμενο, που  είναι απόρροια της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης , το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε  περιοριστεί  σε σημαντικό βαθμό.

Ωστόσο ο αποκλεισμός από τη χορήγηση των κοινωνικών επιδομάτων σημαντικής μερίδας άπορων ανθρώπων, που δεν πληρούν τις  απαραίτητες προϋποθέσεις λόγω απουσίας απαραίτητων δικαιολογητικών, τους οδήγησε εκ νέου στους κάδους απορριμμάτων…

Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι εκείνοι που λαμβάνουν επιδόματα αλληλεγγύης, αν και οι ανάγκες τους δεν είναι τόσο έντονες όσο των συγκεκριμένων, που οδηγήθηκαν οριστικά στο περιθώριο της κοινωνίας…