ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πύργος: Σεμινάριο “Συνοδείες σε Αστικό Περιβάλλον”


Η Εκπαίδευση “Συνοδείες σε Αστικό Περιβάλλον” είναι ένα από τα πιο βασικά κομμάτια της εκπαίδευσης ενός υποψήφιου συνοδού ασφαλείας. Σας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσετε πως γίνετε μια συνοδεία υπό πραγματικές συνθήκες (έτσι ακριβώς όπως θα γίνονταν εάν εργαζόσασταν στο χώρο ασφάλειας).Οι εκπαίδευση γίνετε στο αστικό περιβάλλον υπό 100% πραγματικές συνθήκες.

Οι Εκπαιδευτές μας έχουν πολλά χρόνια εμπειρία στον χώρο ασφαλείας και έχουν Πιστοποίηση από τον Κρατικά Αναγνωρισμένο φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 ( Κε.Βι.Δι.Μ.1) έως Εκπαιδευτές Συνοδών Ασφαλείας.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι πάρουν αναγνωρισμένη βεβαίωση παρακουλούθησης από την S.S.T. BODYGUARD ACADEMY.

Περιορισμένες θέσεις. Κυριακή 05 Ιουλίου 2020.
Δήλωση συμμετοχής στο 6976784678