Σχόλιο: Πώς «κατ’ άκραν οικονομίαν», οι 14 ομάδες μας βγαίνουν 15!

spot_img

Προτεινόμενα

“Ἐπεὶ δὲ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων ἦν δύο εἴδη (τὰ μὲν γὰρ γεγραμμένα τὰ δ᾽ ἄγραφα), περὶ ὧν μὲν οἱ νόμοι ἀγορεύουσιν εἴρηται, τῶν δ᾽ ἀγράφων δύο ἔστιν εἴδη· ταῦτα δ᾽ ἐστὶν τὰ μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν ἀρετῆς καὶ κακίας, ἐφ᾽ οἷς ὀνείδη καὶ ἔπαινοι καὶ ἀτιμίαι, καὶ τιμαὶ καὶ δωρεαί (οἷον τὸ χάριν ἔχειν τῷ ποιήσαντι εὖ καὶ ἀντευποιεῖν τὸν εὖ ποιήσαντα, καὶ βοηθητικὸν εἶναι τοῖς φίλοις, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα), τὰ δὲ τοῦ ἰδίου νόμου καὶ γεγραμμένου ἔλλειμμα”. 

Αριστοτέλης (Ρητορική) 

 

 

Όταν ένας γραπτός νόμος, ο οποίος μάλιστα φέρει τον τίτλο του αδιαμφισβήτητα αυθεντικού, μη αναιρούμενου και ιδανικού, όπως είναι μια προκήρυξη-σύμβαση για την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων, αποδεικνύεται ότι φέρει λάθη, είναι αδιανόητο να «τιμωρηθούν» τα συμβαλλόμενα μέρη. Κατά την έννοια αυτή, η Α1 κατηγορία (η οποία σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΠΣΗ πρέπει να γίνει με 14 ομάδες), είναι ηθικά αδύνατον να γίνει «καλά και σώνει» με 14 ομάδες.

«Εστί δε το επιεικές το παρά τον γεγραμμένον νόμον δίκαιον», είχε πει ο Αριστοτέλης, ότι δηλαδή «επιείκεια είναι η δικαιοσύνη που δεν αναφέρεται στους γραπτούς νόμους». Κάτι αντίστοιχο με την αρχή της εκκλησιαστικής «οικονομίας», η οποία παρά το γεγονός ότι κατά την ορθόδοξη παράδοση επιτρέπει έναν γάμο για τους πιστούς, «κατ’ άκραν οικονομίαν», επιτρέπεται και ο δεύτερος και ο τρίτος γάμος, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία της μετάνοιας και της εγκόλπωσης του ανθρώπου ξανά στην αγκαλιά της Εκκλησίας, χαρίζοντας την ιδεώδη διέξοδο από την ανωμαλία που μπορεί να δημιουργήσει η εφαρμογή της υπερβολικής αυστηρότητας, η οποία οδηγεί στην  ανυπακοή και περιφρόνηση της τάξεως.

Ο Αριστοτέλης ανέφερε: «Υπάρχουν δύο ειδών δίκαιες και άδικες πράξεις: αυτές για τις οποίες μιλούν γραπτοί νόμοι και αυτές που καθορίζονται από άγραφους νόμους· έχουμε ήδη πραγματευθεί αυτές για τις οποίες κάνουν λόγο οι γραπτοί νόμοι· μένουν λοιπόν για πραγμάτευση τα δύο είδη αυτών που καθορίζονται από άγραφους νόμους. Πρόκειται αφενός γι᾽ αυτές που δείχνουν την αρετή και την κακία στον υψηλότερό τους βαθμό και συνεπάγονται ψόγους και επαίνους, περιφρόνηση και τιμές, καθώς και δωρεές (όπως είναι π.χ. το να είναι κανείς ευγνώμονας στον ευεργέτη του, να του ανταποδίδει τις ευεργεσίες του, να βοηθάει τους φίλους του, και όσα άλλα τέτοια), και αφετέρου γι᾽ αυτές που αποτελούν έλλειψη του μερικού και γραπτού νόμου».

Πάμε τώρα στα… δικά μας:

‘Εχουμε μια προκήρυξη, η οποία στο άρθρο 11, αναφέρει ότι θα υποβιβαστούν από την Α1 κατηγορία όσες ομάδες απαιτείται για να έχουμε τη νέα αγωνιστική περίοδο Πρωτάθλημα με 14 ομάδες.

Προσέξτε: Δεν λέει πόσες ομάδες θα υποβιβαστούν, αλλά λέει όσες απαιτείται. Γενικά και αόριστα, καθώς ο αριθμός των ομάδων που θα υποβιβαστούν, είναι συνάρτηση των πόσων ομάδων θα προβιβαστούν από την κατώτερη κατηγορία.

Για να γίνει μάλιστα πιο συγκεκριμένη προκήρυξη, προχωράει παρακάτω σε αναλυτική αναφορά. Και κάπου εκεί, στην ανάλυση, συναντούμε το λάθος. Στην Α1 κατηγορία λέει ότι «σε περίπτωση υποβιβασμού μιας ή δυο ομάδων από τη Γ΄ Εθνική, υποβιβάζονται στην Α2 πέντε ομάδες».

Και πιο κάτω, στην Α2 κατηγορία, αναφέρει ότι: «Σε περίπτωση υποβιβασμού πέντε ομάδων από την Α1 κατηγορία, προβιβάζονται από την Α2 τρεις ομάδες».

Με άλλα λόγια λοιπόν και συνοπτικά, ενώ έχουμε σήμερα 16 ομάδες, προστίθενται άλλες δυο (Νίκη Τραγανού και Αστέρας) και γίνονται 18. Ανεβαίνει στη Γ΄ Εθνική ο Πρωταθλητής και μένουν 17. Υποβιβάζονται πέντε και μένουν 12, ενώ ανεβαίνουν από την Α2 τρεις και έχουμε άθροισμα 15!! (αντί για 14 που ζητάει η προκήρυξη).

Επειδή λοιπόν η εν λόγω προκήρυξη, είναι ένα λανθασμένο εγχειρίδιο, το οποίο όμως δεν «αμφισβητείται» και ως «αυθεντικό», δεν χωράει άλλη ερμηνεία, ούτε τροποποιείται (ειδικά τώρα που τελείωσαν τα Πρωταθλήματα), αλλά εφαρμόζεται δογματικά, υποχρεώνοντας τα συμβαλλόμενα μέρη (σωματεία), στην «ανεπιφύλακτη αποδοχή του», εκείνο που καλείται να αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή, είναι η εφαρμογή του «άγραφου δικαίου», δηλαδή της διεξαγωγής του νέου Πρωταθλήματος με 15 ομάδες αντί για 14. Να αποφασίσει με άλλα λόγια «κατά το πνεύμα», “κατ’ άκραν οικονομίαν” (όπου “οίκος” η ΕΠΣΗ), κατά το πνεύμα το οποίο δεν θα αφήσει καμία ομάδα παραπονούμενη και αδικημένη, εφόσον στο κάτω-κάτω δεν φταίει κάποια από αυτές σε τίποτα!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα