• ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • Π.Ε./ΕΠΣΗ: Εφτά αγωνιστικές στον Σταματελάτο, ημερολογιακές τιμωρίες σε παράγοντες

Π.Ε./ΕΠΣΗ: Εφτά αγωνιστικές στον Σταματελάτο, ημερολογιακές τιμωρίες σε παράγοντες

Με εφτά αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Νίκος Σταματελάτος του Λευκού Αστέρα, την ίδια ώρα που η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΗ, τιμώρησε παράγοντες με ημερολογιακές τιμωρίες

Ας δούμε αναλυτικά τις ποινές σε αξιωματούχους και σωματεία:

1. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Ατου παιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΣΑΒΑΛΙΩΝ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στις 28/01/2024 την έκθεση του παρατηρητή αλλάκαι την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει
επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟ Α . εκπρόσωπο του σωματείου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικόχώρο 20 ημέρες και χρηματική ποινή 30 ευρώ.

2. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στις 28/01/2024 την έκθεση του παρατηρητή αλλάκαι την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείουεπιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ Θ . αναλυτή του σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 20 ημέρες και χρηματική ποινή 30 ευρώ.

3. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 0702/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 27/01/2024 την έκθεση του παρατηρητήαλλά και την μη αυτοπρόσωπη ή έγγραφη απολογία των νομίμων εκπροσώπων τουεγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Α. εκπρόσωπο τουσωματείου «ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικόχώρο 20 ημέρες και χρηματική ποινή 30 ευρώ.

4. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Ατου παιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 27/01/2024 την έκθεση του παρατηρητή αλλά και την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΜΠΙΡΗ Ι αναλυτή του σωματείου «ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 30 ημέρες
και χρηματική ποινή 50 ευρώ.

5. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α PLAYSPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ– ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» στις 28/01/2024την έκθεση του παρατηρητή αλλά και την έγγραφηαπολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΝΤΑΒΑΡΗ Κ. εκπρόσωπο τουσωματείου «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 10ημέρες και χρηματική ποινή 20 ευρώ.

6. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α. του παιχνιδιού της Γ NOS INSURANCE SERVICES κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ – ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ» στις 27/01/2024την έκθεση του παρατηρητή αλλάκαι την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΤΖΑΜΑΛΗ Ν εκπρόσωπο του σωματείου «ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 2023» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 30 ημέρες και χρηματική ποινή 50 ευρώ.

Κλήση σε απολογία αξιωματούχου σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Ατουπαιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ–ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ» στις 04/02/2024 αλλά και την έκθεση του παρατηρητή καλεί σεέγγραφη ή αυτοπρόσωπη απολογία την Τετάρτη 15/02/2024 και ώρα 18:30 τον προπονητήτου σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ», κ. ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟ Α. βάση των Άρθρων 1.2.3.4.5. 11 του Π.Κ. και 15§12 του ΚΑΠ για να δικαιολογήσει τα αναγραφόμενα από το διαιτητή τουαγώνα.

Επιβολή ποινής σωματείου “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ”

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α τουπαιχνιδιού της Α PLAYSPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» στις 03/02/2024 αλλά και την έκθεση του παρατηρητή επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§α του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ στο σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ» χρηματική ποινή 100 ευρώ για μη αναγραφή διπλωματούχουπροπονητή στο ως άνω Φ.Α.

Επιβολή ποινής σωματείου «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ».

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Ατουπαιχνιδιού της Α PLAYSPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» στις 05/02/2024 αλλά και την έκθεση τουπαρατηρητή
επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§α του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ στο σωματείου«ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» χρηματική ποινή 100 ευρώ για μη αναγραφήδιπλωματούχου προπονητή στο ως άνω Φ.Α.

Επιβολή ποινής σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ»

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 31/01/2024, αφού έλαβε υπόψη της το υπ. ΑριθμΠρωτ. 770/03-02-2024 έγγραφο του σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» που δηλώνει ότι δεν
κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι της Γ NOS INSURANCE SERVICES κατηγορίας
μεταξύ των ομάδων «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» στις 04/02/2024
επιβάλλει
Σύμφωνα με το Άρθρο 21§3ii,α,β του ΚΑΠ είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των σωματείων «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» με υπαιτιότητα του σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» με τέρματα 3-0 και (3)
βαθμούς. Χρηματική ποινή 50 ευρώ στο σωματείο «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» Θέμα 7

Επιβολή ποινής σωματείου «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της αφού το Φ.Ατου παιχνιδιού της Γ NOS INSURANCE SERVICES κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΑΟΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» στις 04/02/2024 αλλά και την έκθεση τουπαρατηρητή
επιβάλλει
Σύμφωνα με το Άρθρο 21§3iγ,iiα,β του Π.Κ. είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των σωματείων «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» με υπαιτιότητα του σωματείου «ΑΟΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» με τέρματα 3-0 και
(3) βαθμούς
 Χρηματική ποινή 50 ευρώ στο σωματείο «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Θέμα 8

Επιβολή ποινής σωματείου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ»

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 31/01/2024, αφού έλαβε υπόψη της το υπ. ΑριθμΠρωτ. 746/26-01-2024 έγγραφο του σωματείου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ» που δηλώνει ότι
δεν κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι της Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ κατηγορίας
μεταξύ των ομάδων «ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ» στις 04/02/2024
επιβάλλει
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17§2, 21§3ii,α,β του ΚΑΠ είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των
σωματείων «ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ» με υπαιτιότητα του σωματείου«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ»
 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ» με τέρματα 3-0 και (3)
βαθμούς
 Χρηματική ποινή 100 ευρώ στο σωματείο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ»

 

Δείτε ΕΔΩ τις ποινές σε ποδοσφαιριστές 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Ηλεία: Δικαιούχος «έλαβε» σχεδόν 14 εκατ. για βιολογικά 200.000 στρεμμάτων

Όπως αναφέρει το agronews.gr: Σχεδόν 14 εκατ. ευρώ ενίσχυση για βιολογικά, εισέπραξε τον περασμένο χρόνο (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022), συγκεκριμένος …

Σοβαρές καταγγελίες Πολάκη για ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και ΥΠ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΑΚΗ

Γράφει καταγγέλλει στο προσωπικό του FACEBOOK ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΛΑΚΗΣ… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ -παίρνοντας βαθιά ανάσα-από μειλ που μας ήρθε στον Τομέα …

Άγριες αποδοκιμασίες από αστυνομικούς στον υφ.Προστασίας του Πολίτη Α.Νικολακόπουλο (βίντεο)

Όπως αναφέρει το pronews.gr: Συγκεντρωμένοι στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου των Ιωαννίνων οι αστυνομικοί υποδέχθηκαν τον υφυπουργό με μαύρες σημαίες. …

Συνελήφθη άνδρας στην Αμαλιάδα για κλοπές

Συνελήφθη, στις 23-7-2024 αργά το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του …

Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Hλειας: Ξαφνικός θάνατος στα Δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφερειακή Αρχή στο προτεινόμενο σχέδιο του Ο.Ε.Υ. που κοινοποίησε στους Συλλόγους και στη μελέτη αναγκαιότητας για την τροποποίηση που …

Συνελήφθη άνδρας στον Πύργο για κλοπή 13.300 ευρώ

Συνελήφθη, την Δευτέρα 22-7-2024 το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του …

  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • Π.Ε./ΕΠΣΗ: Εφτά αγωνιστικές στον Σταματελάτο, ημερολογιακές τιμωρίες σε παράγοντες

Π.Ε./ΕΠΣΗ: Εφτά αγωνιστικές στον Σταματελάτο, ημερολογιακές τιμωρίες σε παράγοντες

Με εφτά αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Νίκος Σταματελάτος του Λευκού Αστέρα, την ίδια ώρα που η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΗ, τιμώρησε παράγοντες με ημερολογιακές τιμωρίες

Ας δούμε αναλυτικά τις ποινές σε αξιωματούχους και σωματεία:

1. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Ατου παιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΣΑΒΑΛΙΩΝ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στις 28/01/2024 την έκθεση του παρατηρητή αλλάκαι την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει
επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟ Α . εκπρόσωπο του σωματείου «ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικόχώρο 20 ημέρες και χρηματική ποινή 30 ευρώ.

2. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ – ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» στις 28/01/2024 την έκθεση του παρατηρητή αλλάκαι την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείουεπιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ Θ . αναλυτή του σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 20 ημέρες και χρηματική ποινή 30 ευρώ.

3. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 0702/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 27/01/2024 την έκθεση του παρατηρητήαλλά και την μη αυτοπρόσωπη ή έγγραφη απολογία των νομίμων εκπροσώπων τουεγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Α. εκπρόσωπο τουσωματείου «ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικόχώρο 20 ημέρες και χρηματική ποινή 30 ευρώ.

4. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Ατου παιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 27/01/2024 την έκθεση του παρατηρητή αλλά και την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΜΠΙΡΗ Ι αναλυτή του σωματείου «ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 30 ημέρες
και χρηματική ποινή 50 ευρώ.

5. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α PLAYSPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ– ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» στις 28/01/2024την έκθεση του παρατηρητή αλλά και την έγγραφηαπολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΝΤΑΒΑΡΗ Κ. εκπρόσωπο τουσωματείου «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 10ημέρες και χρηματική ποινή 20 ευρώ.

6. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α. του παιχνιδιού της Γ NOS INSURANCE SERVICES κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ – ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ» στις 27/01/2024την έκθεση του παρατηρητή αλλάκαι την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§2 του Π.Κ στον κ. ΤΖΑΜΑΛΗ Ν εκπρόσωπο του σωματείου «ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 2023» ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο 30 ημέρες και χρηματική ποινή 50 ευρώ.

Κλήση σε απολογία αξιωματούχου σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Ατουπαιχνιδιού της Α PLAYPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ–ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ» στις 04/02/2024 αλλά και την έκθεση του παρατηρητή καλεί σεέγγραφη ή αυτοπρόσωπη απολογία την Τετάρτη 15/02/2024 και ώρα 18:30 τον προπονητήτου σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ», κ. ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟ Α. βάση των Άρθρων 1.2.3.4.5. 11 του Π.Κ. και 15§12 του ΚΑΠ για να δικαιολογήσει τα αναγραφόμενα από το διαιτητή τουαγώνα.

Επιβολή ποινής σωματείου “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ”

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α τουπαιχνιδιού της Α PLAYSPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» στις 03/02/2024 αλλά και την έκθεση του παρατηρητή επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§α του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ στο σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ» χρηματική ποινή 100 ευρώ για μη αναγραφή διπλωματούχουπροπονητή στο ως άνω Φ.Α.

Επιβολή ποινής σωματείου «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ».

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Ατουπαιχνιδιού της Α PLAYSPORTS κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» στις 05/02/2024 αλλά και την έκθεση τουπαρατηρητή
επιβάλλει επί παραβάσεων του άρθρου 11§α του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ στο σωματείου«ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» χρηματική ποινή 100 ευρώ για μη αναγραφήδιπλωματούχου προπονητή στο ως άνω Φ.Α.

Επιβολή ποινής σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ»

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 31/01/2024, αφού έλαβε υπόψη της το υπ. ΑριθμΠρωτ. 770/03-02-2024 έγγραφο του σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» που δηλώνει ότι δεν
κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι της Γ NOS INSURANCE SERVICES κατηγορίας
μεταξύ των ομάδων «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» στις 04/02/2024
επιβάλλει
Σύμφωνα με το Άρθρο 21§3ii,α,β του ΚΑΠ είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των σωματείων «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» με υπαιτιότητα του σωματείου «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» με τέρματα 3-0 και (3)
βαθμούς. Χρηματική ποινή 50 ευρώ στο σωματείο «ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» Θέμα 7

Επιβολή ποινής σωματείου «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 07/02/2024, αφού έλαβε υπόψη της αφού το Φ.Ατου παιχνιδιού της Γ NOS INSURANCE SERVICES κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΑΟΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» στις 04/02/2024 αλλά και την έκθεση τουπαρατηρητή
επιβάλλει
Σύμφωνα με το Άρθρο 21§3iγ,iiα,β του Π.Κ. είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των σωματείων «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» με υπαιτιότητα του σωματείου «ΑΟΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» με τέρματα 3-0 και
(3) βαθμούς
 Χρηματική ποινή 50 ευρώ στο σωματείο «ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Θέμα 8

Επιβολή ποινής σωματείου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ»

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 31/01/2024, αφού έλαβε υπόψη της το υπ. ΑριθμΠρωτ. 746/26-01-2024 έγγραφο του σωματείου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ» που δηλώνει ότι
δεν κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι της Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ κατηγορίας
μεταξύ των ομάδων «ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ» στις 04/02/2024
επιβάλλει
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17§2, 21§3ii,α,β του ΚΑΠ είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των
σωματείων «ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ» με υπαιτιότητα του σωματείου«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ»
 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ» με τέρματα 3-0 και (3)
βαθμούς
 Χρηματική ποινή 100 ευρώ στο σωματείο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ»

 

Δείτε ΕΔΩ τις ποινές σε ποδοσφαιριστές 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Ηλεία: Δικαιούχος «έλαβε» σχεδόν 14 εκατ. για βιολογικά 200.000 στρεμμάτων

Όπως αναφέρει το agronews.gr: Σχεδόν 14 εκατ. ευρώ ενίσχυση για βιολογικά, εισέπραξε τον περασμένο χρόνο (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022), συγκεκριμένος …

Συνελήφθη άνδρας στην Αμαλιάδα για κλοπές

Συνελήφθη, στις 23-7-2024 αργά το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων