ΗΛΕΙΑ OIKONOMIA

Ρύθμιση 24 – 48 δόσεων στην Εφορία για συγκεκριμένες οφειλές

  • 5
    Shares

Τα χρέη που προέρχονται από πρόστιμα της Τροχαίας, του Δήμου, της Πολεοδομίας, φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων καθώς και οι οφειλές από φόρους κληρονομιάς, θα μπορούν από 1ης Ιανουαρίου του 2020 να ρυθμίζονται σε 24 έως 48 δόσεις στην Εφορία.

Αναφορικά με τις τακτικές οφειλές προς το Δημόσιο θα μπορούν να ρυθμίζονται μέχρι και σε 24 δόσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Οι έκτακτες οφειλές, θα ρυθμίζονται έως και 48 δόσεις, αλλά ο αριθμός των δόσεων και το ύψος κάθε μιας θα καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Για τα φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και με βάση:

– το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

– το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Το εισόδημα που θα προκύπτει θα σταθμίζεται με βάση διαφορετικούς συντελεστές.


  • 5
    Shares