ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Σε Αμαλιάδα και Πύργο: Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησιών για το Εθνικό Κτηματολόγιο


Εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας για το Κτηματολόγιο,  μπορούν να υποβάλλουν χωρίς πρόστιμα οι κάτοχοι περιουσιών στις περιοχές του δήμου Ήλιδας και Πύργου, όπου υλοποιείται η διαδικασία κτηματογράφησης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους    ΟΤΑ στις περιοχές Αμαλιάδας δήμου Ήλιδας και τους ΟΤΑ Άγιος Γεώργιος, Κολίρι και Λασταίικα  του δήμου Πύργου.

Για τι περιοχές αυτές στις 18/6/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και όσοι δεν υπέβαλαν  δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορούν  να υποβάλουν   εκπρόθεσμη δήλωση.  

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Θα πρέπει οι κάτοχοι περιουσιών να γνωρίζουν  ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.