29.7 C
Pýrgos
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Στην ΕτΠ ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας για συνεδριάσεις της COTER

spot_img

Προτεινόμενα

Στην ΕτΠ ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας για συνεδριάσεις της COTER και των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών – Προϋπολογισμός ΕΕ, Μεταφορές, Μακροπεριφέρειες και Επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), Απόστολος Κατσιφάρας, για να συμμετάσχει στην 14η συνεδρίαση της Επιτροπής «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και Προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER)της ΕτΠ, που πραγματοποιείται στις 28 Ιουνίου 2017.

Παράλληλα, θα συμμετάσχει και στην Ετήσια Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών (EER) της ΕτΠ, που πραγματοποιείται την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017.

Επιτροπή COTER

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της Επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) είναι η μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2020.

η οποία συντονίζει το έργο της ΕτΠ σε τομείς, όπως η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, τα διαρθρωτικά ταμεία, η αστική πολιτική, οι μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ), οι μακροπεριφέρειες, η εδαφική συνεργασία, ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, το ΠΔΠ και τα δημόσια οικονομικά του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) έχει αρνητικό αντίκτυπο στο μέλλον του προϋπολογισμού μετά το 2020, καθώς συνεπάγεται μείωση κατά 10 δις ευρώ περίπου ετησίως. Επίσης, οι καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων για το Brexit έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στις συζητήσεις για το προσεχές ΠΔΠ, το οποίο έχει ήδη αναβληθεί για το καλοκαίρι του 2018.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μετά το 2020, πέρα από τις λοιπές προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπίσει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως τις ανάγκες της ενίσχυσης των πολιτικών άμυνας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της διαχείρισης των μεταναστών και των προσφύγων, τη λήψη μέτρων για να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

«Κύριος στόχος μας είναι ο προϋπολογισμός να είναι και πιο προνοητικός και ευέλικτος, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν υφιστάμενες και επερχόμενες κρίσεις», υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Υψηλά στην ημερήσια διάταξη και το θέμα των Μεταφορών.

«Η καθιέρωση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» έγινε το 2013 με σκοπό να αποτελέσει ένα μέσο συγχρηματοδότησης απαραίτητου για την έναρξη της λειτουργίας και την ολοκλήρωση των υποδομών και υπηρεσιών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ Μ). Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνική ευημερία, τη συνοχή, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος» αναφέρει σχετικά ο κ. Κατσιφάρας και συμπληρώνει:

«Επίσης, ζητούμε να θεσπιστούν περαιτέρω μέτρα για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των Συνεργατικών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) στα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας εντός και μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών, καθώς μπορούν να προσφέρουν μεγάλα κοινωνικά οφέλη, όπως αυξημένη ασφάλεια, ένα καθαρότερο περιβάλλον, βελτίωση της προσβασιμότητας και αύξηση της απασχόλησης, και να προάγουν την κοινωνική ένταξη».

Τέλος, η Επιτροπή COTER θα ασχοληθεί με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στην ΕΕ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τονίζει:

«Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές έχουν πλέον καταστεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ. Ενισχύουν τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και εδράζονται στο πλαίσιο της Πολιτικής για τη Συνοχή. Επομένως, η Πολιτική Συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να σχεδιαστεί προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και οι Τοπικές και οι Περιφερειακές Αρχές πρέπει να συμμετέχουν επαρκώς στον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών».

Ετήσια συνεδρίαση Περιφερειών EER

Η Ετήσια Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών συγκεντρώνει κάθε χρόνο τις Περιφέρειες που έχουν βραβευθεί με τον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (EER)», μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), θεσμικά όργανα της ΕΕ και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διερευνήσουν συγκεκριμένα θέματα της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τις μελλοντικές επιλογές για περιφερειακές και ευρωπαϊκές επιχειρηματικές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει για πρώτη χρονιά, δεδομένου ότι αποτελεί Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας για το τρέχον έτος (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017) για το εξωστρεφές, δυναμικό και πρωτοποριακό εγχείρημά της που έχει ως θεμέλιο λίθο την πολυεπίπεδη συνεργασία για την ενίσχυση των ΜμΕ.

Η φετινή συνεδρίαση θα εστιάσει στο πρόγραμμα COSME, το οποίο αποτελεί το κύριο μέσο της ΕΕ για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ.

«Την περίοδο 2014-2020 το Πρόγραμμα COSME τρέχει με προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. Δίνουμε λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στο στόχο ‘Πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση’ του Προγράμματος COSME, και στα ζητήματα που συνδέονται με την ‘Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας’ και την ‘Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜμΕ’» υπογραμμίζει σχετικά ο κ. Κατσιφάρας και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό είναι επίσης η διασφάλιση ότι οι περιφερειακές και τοπικές ανησυχίες θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του μέλλοντος του Προγράμματος COSME ή του διάδοχου προγράμματος για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις πόλεις και στις περιφέρειες».

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα