ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στις Βρυξέλλες ο Απ. Κατσιφάρας


Ακόμη ένα ταξίδι στο εξωτερικό για τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες συμμετέχοντας στην 125η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Region and Cities – EWRC).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια, «σε ένα καθοριστικό τετραήμερο για το μέλλον της Ευρώπης συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, στο πλαίσιο των εργασιών της 125ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της 15ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Region and Cities – EWRC)».

Ο ίδιος ο κ. Κατσιφάρας τόνισε ότι, «η Πολιτική Συνοχής αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό μέσο για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεδομένου ότι οι Πόλεις και οι Περιφέρειες είναι οι κύριοι δικαιούχοι της Πολιτικής Συνοχής, αποτελεί μία από τις πιο ορατές πολιτικές της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αποδεικνύοντας τα οφέλη της Ευρώπης στους πολίτες της.

Ως εκ τούτου η εξασφάλιση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής Πολιτικής Συνοχής για όλες τις Περιφέρειες μετά το 2020, αποτελεί βασικό πολιτικό στόχο της ΕτΠ. Θέλουμε να διατηρηθεί η βασική διάρθρωση της Πολιτικής Συνοχής με τις τρεις κατηγορίες της περιφερειών. Είναι επίσης σημαντικό να διαθέτει η Πολιτική Συνοχής επαρκή χρηματοδότηση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να καταστεί πιο ευέλικτη».

Το μήνυμα ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πολιτική συνοχής πέρασε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, που παρουσίασε την «7η Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή».