ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΙΔΑΣ

«Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα» του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Αμαλιάδας


Ύστερα από τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκαν την 28.01.2018,η πλειοψηφούσα σύμβουλος κ. Αθανασία Αγγούρη – Μαυροπούλου, προσκάλεσε τα εκλεγμένα μέλη σε πρώτη συνεδρίαση την 31.01.2018 και ώρα 10:00 π.μ. με θέμα «Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα».

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, το νέο Δ.Σ.συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
· Πρόεδρος : Αγγούρη – Μαυροπούλου Αθανασία.
· Αντιπρόεδρος : Κολόσακας Άγγελος.
· Γραμματέας : Σκαρδανάς Ηλίας.
· Ταμίας : Θωμοπούλου Ειρήνη.
· Μέλος : Φραγκογιαννοπούλου Παναγιώτα.
Από το γραφείο της Προέδρου.