ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση για το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών


ΠΡΟΣ  ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΕΠ  ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος αποιδρυματοποιησης της δομής ΑΜΕΑ στα Λεχαινά πραγματοποιήθηκε σύσκεψη   στο Δημαρχείο στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ναμπιλ Ιωσήφ Μοραντ , ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Μιγκος , ο πρόεδρος  του Κέντρου Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  Απόστολος Λαζαρόπουλος και η κυρία Μαζαράκη  Άννα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε

Θέμα της συνάντησης ήταν η αναζήτηση χώρων για την μετεγκατάσταση φιλοξενουμένων παιδιών του πρώην ΚΕΠΕΠ Λεχαινών ,σε δομές που προσομοιάζουν με το οικογενειακό περιβάλλον.  Αναφέρθηκαν πρωτίστως  οι προδιαγραφές   αυτών των δομών καθώς επίσης και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν , προκειμένου οι δομές αυτές να ανταποκριθούν  στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται

Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία 2-3 δομών για φιλοξενία 6-8 ατόμων για κάθε δομή. Ο χώρος πρέπει να είναι από 170 έως 200 τετραγωνικά μέτρα , κατά προτίμηση ισόγειο , εντός του αστικού ιστού. Η διαμόρφωση των χώρων θα γίνει με δαπάνες του Κέντρου Κοινωνικής πρόνοιας δυτικής Ελλάδας και όχι των ιδιοκτητών.

Επισημάνθηκε επίσης η αναγκαιότητα για άμεση εξεύρεση αυτών των χώρων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης

Ο Δήμος θα στηρίξει την προσπάθεια της Διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας  η οποία κινείται στα πλαίσια της βελτίωσης  των συνθηκών διαβίωσης των φιλοξενουμένων

Και επιπλέον με την εξεύρεση κατάλληλων δομών στην περιοχή , εξασφαλίζεται και η παραμονή των εργαζομένων στην περιοχή και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών