ΗΛΕΙΑ OIKONOMIA

Συνάντηση οικονομικού επιμελητηρίου με την ένωση λογιστών και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλείας


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ 10ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΕΛΦΕΕ) Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με φορείς και συλλόγους, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στον Πύργο, το Προεδρείο του 10ου Π.Τ. Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποίησε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΕΛΦΕΕ) Ν. Ηλείας, με θέμα την κοινή συνεργασία που δύναται να αναπτυχθεί μεταξύ των δύο φορέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η πρόσκληση απεστάλη από το Προεδρείο του 10ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. προς την ΕΛΦΕΕ Ηλείας,  στα πλαίσια μιας εξωστρεφούς στρατηγικής του Οικονομικού Επιμελητηρίου προς τους φορείς της ευρύτερης περιοχής και κυρίως των λογιστών – φοροτεχνικών, με τους οποίους το Οικονομικό Επιμελητήριο επιθυμεί να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και ουσίας.

Εκ μέρους του Προεδρείου του 10ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Γιώργος Παππάς, ο Αντιπρόεδρος Στέλιος Τζιβγινίδης και η Οικονομική Επόπτης Εύη Βεργοπούλου. Εκ μέρους της ΕΛΦΕΕ στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Σάκης Χαμεζόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Πουλακίδας, ο Γραμματέας Γιώργος Λαλιώτης, η Ταμίας Ευγενία Γιαμπαστή και τα μέλη Αλέξης Νταουλάρης, Θέμης Βεργούρος και Αριστέα Αποστολοπούλου.

Οι κ.κ. Παππάς και Χαμεζόπουλος αναφέρθηκαν σε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία του Προεδρείουτου 10ου Π.Τ. του ΟΕΕ για μια πρώτη επαφή και συζήτηση με την ΕΛΦΕΕ, καθώς και για την πρόθεση διαρκούς συνεργασίας για προώθηση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο, για ανάληψη κοινών δράσεων αλλά και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του κάθε φορέα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι επικαλυπτικά ως προς την εκπαίδευση των μελών του ΟΕΕ και των λογιστών.

Επίσης συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών, η ηλεκτρονική υπογραφή, η δυνατότητα απασχόλησης φοιτητών και αποφοίτων των οικονομικών σχολών του Πανεπιστημίου σε λογιστικά γραφεία και εταιρείες, στα πλαίσια της σύνδεσης του ΟΕΕ με το Πανεπιστήμιο, η διεξαγωγή ημερίδων και διάφορα άλλα ζητήματα.

Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα του Οικ. Επιμελητηρίου προέρχεται από τους λογιστές, το Προεδρείο του 10ου Π.Τ. του ΟΕΕ διαπιστώνει τη σημαντικότητα του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι δύο φορείς στην ανάπτυξη του επαγγέλματος και έπειτα από συζήτηση, μεταξύ άλλων, προτάθηκε η συμμετοχή μέλους της Διοίκησης του ΟΕΕ στις συνεδριάσεις της ΕΛΦΕΕ, η συγκρότηση διαρκούς επιτροπής συμβουλευτικού χαρακτήρα και η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών στόχων. Τέλος συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι κοινές συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στη συνέχεια το Προεδρείο του 10ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. και το Δ.Σ. της ΕΛΦΕΕ Ηλείας, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Κών/νο Νικολούτσο, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν στην τοπική οικονομία και στις επιχειρήσεις, στις μελλοντικές προοπτικές της περιοχής και στα μέσα που διαθέτει το Επιμελητήριο για την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών.

Έπειτα από αυτήν την εποικοδομητική συνάντηση, διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου συνεργασίας με συγκεκριμένες προτάσεις, το οποίο θα μπορέσει να δώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή και να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και την επιχειρηματική ανάπτυξη του Νομού.