ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ

Συνάντηση  στην ΚΤΥΠ στην ΑΘΗΝΑ (φώτο)


Στη συνάντηση στις ΚΤΥΠ  έλαβαν μέρος η πρόεδρος των ΚΤΥΠ κ. Πολίτη  , ο διευθύνων σύμβουλος κ. Καραγιάννης  , ο δήμαρχος Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ , βουλευτής Ηλείας  κ. Μάκης Μπαλαούρας , ο αντιδήμαρχος κ. Χαμουζάς , ο αντιδήμαρχος κ. Μίγκος , η ειδική σύμβουλος κ. Θανασούλα και οι αρμόδιοι μηχανικοί των ΚΤΥΠ που χειρίζονται τους φακέλους των σχολείων Νέας Μανωλάδας και Λεχαινών.

Για το Δημοτικό Σχολείο Νέας Μανωλάδας δόθηκαν αμοιβαίες δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2018 να είναι σε πλήρη ωριμότητα ο φάκελος   για να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως έχει δεσμευτεί ο Αναπληρωτής Υπουργός και να αρχίσει η κατασκευή του πολύπαθου σχολείου, το οποίο αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Δήμου Ανδραβίδας –  Κυλλήνης.

Για το Νέο Λύκειο Λεχαινών, ο φάκελος θα είναι σε πλήρη ωριμότητα σε 2 μήνες, έτσι  ώστε στη συνέχεια  να είναι έτοιμο και αυτό να ενταχθεί σε κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδότησης προκειμένου να ανεγερθεί.

Και σ’ αυτή τη συνάντηση η συμβολή του κ. Μπαλαούρα ήταν πολύ σημαντική, αφού έδωσε λύσεις σε πολλά επί μέρους ζητήματα που είχαν παρουσιαστεί και βοήθησε στην ομαλή εξέλιξη των τελετών.