ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου»


Στις 30-05-2018 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου».

Κατά τη Συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο του προϋπολογισμού του Ν.Π. για το έτος 2018 και συζητήθηκαν διάφορα θέματα της ημερήσιας Διάταξης που αφορούσαν την συγκρότηση επιτροπών και την έγκριση της παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» σε διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε αυτό.