Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου

spot_img

Προτεινόμενα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης (όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού περί καθορισμού χώρου συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Πηνειού) στις 20-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ” στην πρόσκληση υπ’αριθμ.3057/07- 08-2017, κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:4.3.4/ΕΥΔΠ_91 (1η) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α 2014-2020) με τίτλο «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» .

2. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης & τευχών δημοπράτησης (αρ. 32/2017) του έργου (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) : ” ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ” π/υ 428.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% της πράξης ” ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ “.

3. Λήψη απόφασης για δέσμευση εγγραφής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πηνειού της πράξης: ” ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ” π/υ 428.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία – τεχνικά Δήμου Βαρθολομιού τμήμα Βαρθολομιού -1 Τ.Κ. Λυγιάς».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή – συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ. Πηνειού».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση τμήματος δρόμου προς Θίνες Παλαιοχωρίου».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση πληρωμής ΕΝΦΙΑ του κληροδοτήματος Μανουρά και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την πληρωμή του.

8. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

9. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

10. Λήψη απόφασης για διαγραφή προστίμων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Γαστούνη 16 Οκτωβρίου 2017 Βαθμός προτεραιότητας.: ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. (όπως Πίνακας Αποδεκτών) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Δήμαρχο Πηνειού κ. Αλέξιο Καστρινό  κ.κ Προέδρους Δ.Κ Δήμου Πηνειού  κ.κ Προέδρους Τ.Κ Δήμου Πηνειού  κ.κ Εκπροσώπους Τ.Κ Δήμου Πηνειού  κ. Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Πηνειού

11. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο μήνες ειδικότητας χειριστής μηχανήματος έργων.

12. Έγκριση τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου έτους 2017.

13. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Νομικό Πρόσωπου Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Πηνειού.

14. Λήψη απόφασης για καταστροφή άχρηστων παλιών υλικών Σχολικών μονάδων.

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου έτους 2017.

16. Ενημέρωση – αιτήσεων και αναφορών.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα