ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου


Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, στις 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 80/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα:
« α. Ανάκληση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων της Κεντρικής πλατείας Πύργου και β. Τις άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων – κατασκευή στεγάστρων»
και λήψη σχετικής απόφασης.
2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:
2.1 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 4/2015 προϋπολογισμού 295.000,00€
2.2 «Κατασκευή Πολιτιστικού Πάρκου περιοχής Κούβελου Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 206/05 προϋπολογισμού 1.603.636,50€