Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.-Ανάδειξη αναδόχου

spot_img

Προτεινόμενα

Η ανάδειξη αναδόχου από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Τρίτη 4 Ιουλίου, για το έργο: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης καταλισθήσεων στο επαρχιακό δρόμο Πύργου-Οινόης Ν.Ηλείας» Προϋπολογισμού 1.034.000,00€ με ΦΠΑ και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτόν», αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε μια σειρά  εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για την αποκατάσταση τμημάτων της Ε.Ο Πύργου- Οινόης, στα οποία εμφανίστηκαν προβλήματα αστοχιών και κατολισθήσεων, μετά από έντονες βροχοπτώσεις το 2014, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος» .

«Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν αφορούν τις ακόλουθες τέσσερις (4 ) θέσεις  (αρχή αφετηρίας χιλιομέτρησης η διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Πύργου- Οινόης με την Εθνική οδό Πύργου- Πάτρας- Κόμβος Αγ. Γεωργίου): θέση 1: Χ.Θ. 14+800 , θέση 2:Χ.Θ. 17+400, θέση 3: Χ.Θ. 17+900 και θέση 4: Χ.Θ. 19+500

Σε όλες τις θέσεις που θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης, αρχικά προβλέπεται η απομάκρυνση των υλικών ολίσθησης σε αναβαθμούς αγκύρωσης και κατασκευή επιχώματος με δάνεια υλικά,  αφού θα έχει προηγηθεί η τοποθέτηση γεωυφάσματος, σε όλο το πλάτος του υπό αποκατάσταση τμήματος. Σε όλες τις ανωτέρω θέσεις θα επακολουθήσει κατασκευή οδοστρωσίας από μία στρώση υπόβασης. Σε όλες τις θέσεις, στα ανάντη, προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου. Εν συνεχεία, στο σύνολο των τμημάτων αποκατάστασης της οδού προβλέπεται να ακολουθήσει ασφαλτική προεπάλειψη και, τέλος, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου. Τέλος, οι εργασίες, στα ανωτέρω τμήματα, θα ολοκληρωθούν με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης -όπου απαιτείται- καθώς και διαγράμμισης.

Επιπλέον στην ίδια συνεδρίαση «Εγκρίθηκε η διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.508.235,20 € από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. για το έργο ‘ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔΟΧ. ΚΛΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΟΜΟΥ 3299/2004’ με Κωδικό 2005ΣΕ02400000 – Κ.Α.Ε. 02.01.071.9452.01.2018»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος επεσήμανε ότι  προτεραιότητα μας είναι η άμεση αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, που θα διευκολύνει τους επενδυτές και όσους θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες παραγωγικές δομές και να τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, άλλωστε είναι χρήματα που ανήκουν στις επιχειρήσεις και στην αγορά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα αποτελέσουν μια σημαντική ένεση ρευστότητας στην δοκιμαζόμενη σκληρά από την κρίση τοπική αγορά.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα