ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύργου


Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 10 Οκτωβρίου στις 12:00, στο “Πολύκεντρο” με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2017.

2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Ηλείας στις 13-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση,
κατόπιν της με αρ.Β.Κλ. 281/17 κλήσης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας προς
τον Αντιδήμαρχο Πύργου κ. Σκαρτσιάρη (ΣΧΕΤ.: κλητήριο θέσπισμα με αρ.Β.Κλ. 633/16)

3. Λήψη απόφασης για παροχή συμπληρωματικής εντολής στον δικηγόρο κ. Ιωάννη
Κολοβό για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στις 28-11-2017
και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση, κατόπιν της με αρ.Β.Κλ. 833/2017 κλήσης του
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας προς τον Αντιδήμαρχο Πύργου κ. Σεϊντή Β. (ΣΧΕΤ.:
κλητήριο θέσπισμα με αρ.Β.Κλ. 1781/16 – ΣΧΕΤ.ΑΠΟΦ.ΟΕ 22/2016))

4. Λήψη απόφασης έγκρισης της 570Δ/29-09-2017 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού
δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του
Ν.3852/2010.

5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει & να καταθέσει προτάσεις,
καθώς και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας κατά τη συζήτηση
της υπ’αριθμ. 27/2017 αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε.»
κατά του Δήμου Πύργου, όποτε αυτή προσδιοριστεί.

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών στις 17-11-2017 και ώρα 10:00, και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση της από
26-2-2013 αγωγής του Παναγιώτη Δ. Γιαννικόπουλου κατά του Δήμου Πύργου.
(αρ.πιν.35) (Αρ.Κλήσης: ΚΛ1137/11-7-2017 – ΑΒΕΜ: ΠΡ14/26-2-2013)

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών στις 17-11-2017 και ώρα 12:00, και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση της από
20/11/2012 αγωγής του Ιωάννη Κολόκα κατά του Δήμου Πύργου.(αρ.πιν.25) (Αρ.Κλήσης:
ΚΛ1407/17-7-2017– ΑΒΕΜ: ΠΡ108/20-11-2012)

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών στις 17-11-2017 και ώρα 12:00, και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση της από
31/10/2012 αγωγής της Κ/Ξ: Ιωάννης Κολόκας-Κωνσταντίνος Κυρίτσης κ.λ.π. κατά του
Δήμου Πύργου.(αρ.πιν.24) (Αρ.Κλήσης: ΚΛ1403/17-7-2017– ΑΒΕΜ: ΠΡ105/31-10-2012)

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου στις 23-11-2017 και ώρα 12:00, και σε κάθε μετ’ αναβολής
συζήτηση της από 08-10-2010 ανακοπής της εταιρείας «Ανδρέας & Θεμ. Νικοελτόπουλοι
ΑΒΕΤΕ» κατά του Δήμου Πύργου. (αρ.πιν.28) (Αρ.Κλήσης: ΚΛ993/4-7-2017–
ΑΡ.ΚΑΤΑΧ.:ΠΡ84/8-10-2010)

10. Λήψη απόφασης για εισήγηση προς το Δ.Σ. των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018.