25.8 C
Pýrgos
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

spot_img

Προτεινόμενα

Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές σε σούπερ μάρκετ

Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές σε σούπερ μάρκετ Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη τριών μελών της που αναζητούνται Εξιχνιάστηκαν συνολικά (20) περιπτώσεις σε Αχαΐα, Πύργο, Καλαμάτα, Φωκίδα,...

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 30η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Δήμου Ήλιδας -ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
2. Έγκριση του Τοπικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στους οικισμούς Παπακαυκά και Τσιχλέϊκα, και στην Τ.Κ. Κέντρου Δήμου Ήλιδας.
3. Παράταση του συμβατικού χρόνου τής Σύμβασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», σε συνέχεια της 8/2017 σχετικής ΑΔΣ.
4. Έγκριση της 8/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ» «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018»
5. Παραχώρηση αίθουσας του πρ. Δημοτικού Σχολείου Ροβιάτας στον εκπολιτιστικό Σύλλογο Ροβιάτας «ΟΙ ΡΟΒΙΑΤΕΣ», προκειμένου να αποτελέσει την έδρα του
6. Παραχώρηση αίθουσας του κοινοτικού γραφείου Σκλίβα, στον Σύλλογο των Αποδήμων Σκλιβαίων «Ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
7. Παραχώρηση αίθουσας του κοινοτικού γραφείου Καρδαμά, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Κ. Παλαμάς»
8. Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου στη ΔΗΚΕΗ, για την κάλυψη των αναγκών τού προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
9. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην Επιτροπή εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, που αφορά τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
10. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»
11. Αντικατάσταση Διευθύνουσας Συμβούλου τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ.
12. Αντικατάσταση μελών τής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής τού Έργου ‘Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας’.
13. Συμμετοχή τού δήμου στη διοργάνωση της “2ης Θερινής Λευκής Νύχτας” που θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα από τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας.
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)
14. 4η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018
Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
15. Τροποποίηση της παραγράφου 6.1 του άρθρου 5 του Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ήλιδας, βάσει της 10/2018 απόφασης ΕΠΖ (Σχετ. ΑΔΣ 418/2017)
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
16. Έγκριση του Πρακτικού 3 – «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου», τού διαγωνισμού «Προμήθειας τροφίμων τού δήμου Ήλιδας και ΝΠΔΔ αυτού»
17. Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες για την αντικατάσταση οικοσκευής κύριας κατοικίας, σύμφωνα με τον πίνακα της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου
18. Έγκριση μεταβολών σε τηλεφωνικές γραμμές σταθερής τηλεφωνίας Δήμου Ήλιδας, για ενίσχυση ταχύτητας ασύρματου δικτυού.
19. Πρόσληψη χειριστή γκρέιντερ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα)
20. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων
21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
22. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην κα Κρινά Μαρία του Γεωργίου
23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον κ. Σδούγα Νικόλαο του Γεωργίου
24. Διαγραφή οφειλών τού κ. Καρβούνη Ανδρέα του Γεωργίου
25. Διαγραφή οφειλών τής κας Πανουτσακοπούλου Αδαμαντίας του Σταύρου
26. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
27. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας
Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μαυρίκος
28. Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας, για τη θερινή περίοδο.
29. Αποδοχή χρηματοδότησης και συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης)
30. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
31. Καθορισμός ημερομισθίων μηχανημάτων για το έτος 2018.
32. Έγκριση μελέτης τού έργου ” Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας “.
33. Έγκριση μελέτης τού έργου “Παρεμβάσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές του Δήμου Ήλιδας”.
34. Αποδοχή χρηματοδότησης και συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
35. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
36. Έγκριση κατασκευής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πλατείας Σαβαλίων» [αρ. μελ.9/2018].
37. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, έγκριση Συγκριτικού Πίνακα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΝΜΕ (Πρωτόκολλο Τιμής Νέας Μονάδας Εργασιών) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νομού Ηλείας»
38. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του Δήμου Ήλιδας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» [Σχετ. ΑΔΣ 393/2015]
39. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη», [αρ.μελ. 32/2011]
40. Παράταση προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός και αποκατάσταση βάθους του αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου» [αρ. μελ.8/2018].
41. Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 24, 25 & 26-02-2018 (Αμμοχαλοκοστρώσεις)» [αρ. μελ. 6/2018].
42. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής τού έργου «Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας».
43. Επί ενστάσεως της ΄΄ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε΄΄ κατά Ειδικής διαταγής – Απόφασης Προϊσταμένου Δ.Τ.Υ., για περικοπή εργολαβικού ανταλλάγματος στο έργο «Διαμόρφωση ανατολικού & δυτικού τμήματος Σοχιάς – Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου»-Κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (Σχετ. ΑΔΣ 14/2018).

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα