ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει «δια περιφοράς» την Παρασκευή ο ΦΟΔΣΑ

  • 4
    Shares

Σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση (χωρίς τη φυσική παρουσία όλων των μελών του) προχωρά την Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2020 – Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και ετήσιου προγράμματος δράσης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας έτους 2020
  2. Έγκριση κανονισμού τιμολόγησης Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.Ηλείας για το έτος 2020

Όπως αναφέρει η πρόσκληση:

«Η συνεδρίαση θα υλοποιηθεί «διά περιφοράς» σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό και τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/19 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Νομός μας εξαιτίας του κορονοϊού.

Παρακαλούμε τα μέλη όπως δηλώσουν την συμμέτοχή τους στη συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (fodsa.ilias@gmail.com) καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων.

Αρμόδιος για την αναμόρφωση π/υ: η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Πηνειού (κ. Αριστείδης Γιαννακόπουλος τηλ:2623360775) που εξυπηρετεί τον Σύνδεσμο».


  • 4
    Shares