ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει η Εκτελεστική και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ

  • 12
    Shares

Με μοναδικό θέμα την «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και ετήσιου προγράμματος δράσης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας έτους 2020» συνεδριάζει την Τρίτη, στη 1:30 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ.

Θα προηγηθεί, στη 1:15 το μεσημέρι, συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, με θέμα τη: «Λήψη απόφασης επί της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020».


  • 12
    Shares