ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή ο ΦΟΔΣΑ Ηλείας


Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα Σήμερα Παρασκευή .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν:

-Αίτημα αποδοχής μικρού όγκου απορριμμάτων από το Δήμο Αιγιαλείας, περίπου 2.000 τόνων στο ΧΥΤΥ ΗλείαςΘα αποφασιστεί εάν θα κάνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας που αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, αντίστοιχα με εκείνα των Δήμων της Ηλείας στο πρόσφατο παρελθόν.

– Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. ηλείας και του Δήμου Ήλιδας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποιήσης Νομού Ηλείας- ΜΟΜΑΚ Ν. Ηλείας».

– Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας ύστερα από τις υποδείξεις ΕΔΕΛ και μετά την αποστολή της έκθεσης των αποτελεσμάτων ελέγχου που στο υποέργο «Κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Περ. Ενότητας Ηλείας» της πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

– Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοινοποίηση της έκθεσης των οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου στο υποέργο «Κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Περ. Ενότητας Ηλείας» της πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».