ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο


Την Παρασκευή  19 Ιανουαρίου  2018 και ώρα 15.00΄, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα προαγωγής υγείας και πρόληψης των πολιτών, όπως επίσης η απόκτηση δύο κινητών μονάδων αιμοδοσίας από την ΠΔΕ συμπεριλαμβάνονται στα θέματα των που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση.

Επίσης, τίθενται προς έγκριση τα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και σεισμικά γεγονότα.

Την  ίδια συνεδρίαση θα απασχολήσει και η αναγκαιότητα σύναψης συμβάσεων δρομολογίων με ιδιώτες μεταφορείς για τη μεταφορά μαθητών/τριών από το χωριό Μπόσι προς το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων

Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης πρόληψης, ενημέρωσης  και προαγωγής  υγείας  των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το  έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.  (εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Θέματα Υγείας και  Κοιν.  Αλληλεγγύης κ. Αντώνη Χαροκόπος)

 

  1. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 170.000

ευρώ(με ΦΠΑ) για την αγορά (2) δύο κινητών μονάδων αιμοδοσίας από την ΠΔΕ  (εισηγητής : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Θέματα Υγείας και  Κοιν.  Αλληλεγγύης κ. Αντώνης Χαροκόπος)

  1. Σύσταση ένδεκα (11) προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ. Δημήτριος Δριβίλας)
  1. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2017-2018» με κωδικό 2016ΕΠ50100000 της ΣΑΕΠ 501 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

  1. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018. (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας)

                               

  1. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018. (εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας)

                               

  1. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018. (εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας)

                              

  1. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων δρομολογίων με ιδιώτες μεταφορείς για τη μεταφορά μαθητών/τριών από το χωριό Μπόσι προς το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.  (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)