ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

 • 3
  Shares

Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στις 6:30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου (κεκλεισμένων των θυρών).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

 1. Λήψη απόφασης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 494/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 498/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας και καθορισμός ετήσιας συνδρομής για το λογισμικό του ΚΕΠ και τις επιπλέον υπηρεσίες.
 5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την πράξη: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
 6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πύργου.
 7. Λήψη απόφασης παράτασης της διάρκειας της εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ανεμοχωρίου και καθορισμός όρων της μίσθωσης.
 8. Λήψη απόφασης παράτασης της διάρκειας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Σαλμώνης και καθορισμός όρων της μίσθωσης.
 9. Λήψη απόφασης ορισμού ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή για την εκκαθάριση παλαιών αχρείων του Δήμου Πύργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 480/85.
 10. Λήψη απόφασης για την ονομασία του γηπέδου Ποδοσφαίρου της Κοινότητας Γουμέρου σε στάδιο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ».

 • 3
  Shares