Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022
20 C
Pýrgos

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

spot_img

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη, 1η Μαρτίου, στις 6:30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Ενημέρωση σχετικά με την Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Πύργου για το έτος 2021, που κοινοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4795/2021, από τον Ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV:66171000-9. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καταγραφή δημοσιονομικών κινδύνων επί των συμβάσεων που έχει συνάψει ο Δήμος Πύργου την περίοδο από 01-01-2011 έως 31-08-2019.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης σε σύμβουλο που εκτελεί ειδικές υπηρεσίες με CPV:66171000-9. Παροχή υπηρεσιών έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύργου για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως 31-01-2022.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV66171000-9. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καταγραφή δημοσιονομικών κινδύνων επί των συμβάσεων που σύναψε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου την περίοδο από 01-09-2014 έως 31-01-2022.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης σε σύμβουλο που εκτελεί ειδικές υπηρεσίες με CPV:66171000-9. Παροχή υπηρεσιών έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πύργου, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως 31-01-2022.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV:66171000-9. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καταγραφή δημοσιονομικών κινδύνων επί των συμβάσεων που έχει συνάψει η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύργου, την περίοδο από 01-09-2014 έως 31-01-2022.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV:66171000-9. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καταγραφή δημοσιονομικών κινδύνων επί των συμβάσεων που έχει συνάψει η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύργου, την περίοδο από: 01-09-2014 έως 31-01-2022.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV66171000-9. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καταγραφή δημοσιονομικών κινδύνων επί των συμβάσεων που έχει συνάψει ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου, την περίοδο από 01-09-2014 έως 31-01-2022

9. Λήψη απόφασης: α. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Πύργου με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά (UNICEF)

β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου.

10. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση λαϊκών αγορών Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αίθουσας επί της οδού της πλατείας Μεταξά στον Πολιτιστικό και Χορευτικό Σύλλογο Γορτυνίων Ν. Ηλείας.

12. Λήψη απόφασης συμπαράστασης στους 21 εργαζόμενους στο Δήμο που έχουν ασκήσει την από 6-4-2021 αγωγή τους.

13. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Πύργου για την ίδρυση και στέγαση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

14. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Detrop Boutique 2022, στις 2,3 και 4 Απριλίου 2022.

15. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 2.000€ σε κατοίκους του Δήμου.

16. Λήψη απόφασης εκ νέου έγκρισης των επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία που είχαν εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 222, 223,224,225,226/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

17. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Θεατρικού Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ» με το ποσό των 5.000,00€.

18. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» με το ποσό των 10.000,00€.

19. Λήψη απόφασης ορισμού ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.).

20. Λήψη απόφασης τροποποίησης της 67/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πύργου – Ορισμός Προέδρου».

21. Λήψη απόφασης έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου στον Οδηγό Υγείας 2022.

22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2022.

23. Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης κατά περίπτωση στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων για έτος 2022.

24. Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022.

25. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπής που αποφαίνεται για τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Γ.Κ.Λ. 20.

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα