Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πηνειού αύριο Παρασκευή 28/7

spot_img

Προτεινόμενα

Συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 28/7, το Δημοτικό Συμβούλιο Πηνειού με τα εξής θέματα, μεταξύ άλλων:

1.Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» στην πρόσκληση υπ’αριθμ.1246/30-3-2017.κωδ.26e11b_1, A/A ΟΠΣ: 2066 με τίτλο ¨Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

2.Λήψη απόφασης για διαθεσιμότητα/επάρκεια προσωπικού, σύσταση ομάδας έργου για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ».

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση τευχών δημοπράτησης (αρ.24/2017)ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» π/υ 1.776.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ».
  2. Λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθ.280/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο δήμο Πηνειού.

5.Λήψη απόφασης σχετικά με την μίσθωση ακινήτου μεταξύ ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ και Δήμου Πηνειού, εμβαδού 218,90 τ.μ. που βρίσκονται στον ΣΣ Καβασίλων που προορίζεται για αποκλειστική στέγαση τοπικής κοινότητας, αγροτικού ιατρείου και του εκκλησιαστικού συμβουλίου.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα