Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

spot_img

Προτεινόμενα

Με 10 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη, 27 Μαρτίου, στις 6:30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφασης – εισήγησης.
  3. Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 38/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» οικ. έτους 2019, με θέμα την εκ νέου έγκριση του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2019 Β. Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 79/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠ,μκατόπιν της υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφασης της επιχείρησης.
  5. Λήψη απόφασης για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού 2020-2023, στο Δήμο Πύργου.
  6. Λήψη απόφασης ανανέωσης των υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής – επαγγελματικής ζωής για ένα (1) επιπλέον έτος με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.
  7. Λήψη απόφασης για την απευθείας παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Σ. Καράγιωργα στο Κ.Δ.Α.Π (ΕΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ) στις 24-4-2019 για την πραγματοποίηση προσχολικής εκδήλωσης με ή χωρίς αντίτιμο.
  8. Λήψη απόφασης έγκρισης συνδιοργάνωσης με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εκδηλώσεων α) «Εκδήλωση ανακύκλωσης και Τέχνης» που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2019 και β. Εκδήλωση φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαϊου 2019 και εξειδίκευση των σχετικών πιστώσεων.
  9. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανακατασκευή δικτύου αστικής οδοποιϊας αρμοδιότητας Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 66/2018.
  10. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας για τη συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα