ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ

 • 4
  Shares

Σε ακόμα μια τακτική «δια περιφοράς» συνεδρίαση προχωρά αύριο Τρίτη, 5 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ήλιδας για την υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ΠΕ Ηλείας» – ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την από 30-4-2020 αίτηση της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε για αναγνώριση οφειλών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας αναφορικά με τις, εκτός σύμβασης, διαχειρισθείσες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων στην εγκατάσταση της Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Ήλιδας για «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την συνέχιση της λειτουργίας και συντήρησης της Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» – Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωματικό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2020
 5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας για το έτος 2020.
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας για το έτος 2020.
 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας για το έτος 2020.

 • 4
  Shares