ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Συνεδριάζει το Σάββατο δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας

 • 5
  Shares

Σε μια ειδική και μια τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση προχωρά το Σάββατο, 30 Μάϊου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας.

Η ειδική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 7:15 – 7:30 το απόγευμα, με μοναδικό θέμα: «1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) Δήμου Ήλιδας οικ. Έτους 2020».

Η τακτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 το απόγευμα – 9 το βράδυ με θέματα:

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για την υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ΠΕ Ηλείας»
 2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ για «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την συνέχιση της λειτουργίας και συντήρησης της Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας»
 3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών των Δήμων και των Ιερών

Μητροπόλεων» με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-Cov-2

 1. Υπογραφή 1ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» – Ανάκληση της ΑΔΣ 49/2020»
 2. «Επί αιτήσεως κ.κ. Αστερή Ευγένιου για παραίτηση από τη θέση τού προέδρου τού ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Κανελλακοπούλου Αδαμαντίας από τη θέση τής αντιπροέδρου, και Χριστοφόρου Ευάγγελου και Λαμπρόπουλου Βασιλείου από τη θέση των μελών τού διοικητικού του συμβουλίου»
 3. Έγκριση Διαχειριστικού Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο Ήλιδας.
 4. Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για την υπογραφή της σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρ/κών & Δανείων, για την υλοποίηση του Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»-Άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική βιώσιμη κινητικότητα», [Σχετ. ΑΔΣ 8 /2017]
 5. Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για την υπογραφή της σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρ/κών & Δανείων, για την υλοποίηση του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» [Σχετ. ΑΔΣ 438 /2018]
 6. Επί ονομασίας σχολικής αίθουσας ή σχολικού κτιρίου σε «Μανώλης Αγιομυργιαννάκης».
 7. Συνέχιση παροχής συσσιτίου σε άπορους δημότες του Δήμου Ήλιδας
 8. Παράταση προθεσμίας θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
 9. Μεταφορά αρμοδιοτήτων λειτουργίας λαϊκής αγοράς από τον δήμο στη ΔΗΑΝΕΤΑΑ
 10. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2020
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Σωκράτη Καλύβα, βάσει της 123/2020 ΑΟΕ
 12. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
 13. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή/τριας τού λογαριασμού τού έργου ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ’- Ανάκληση της ΑΔΣ 75/2020 με το ίδιο θέμα.
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών
 15. Έγκριση κατασκευής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Παραλιών» [αρ. μελ. 16/2020]
 16. Έγκριση κατασκευής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Κοπή Χόρτων κοινότητας Αμαλιάδας, λοιπών κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας, και κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Πηνείας» [αρ. μελ. 17/2020]
 17. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι ποσού των 5.869,41 €, έτους 2020
 18. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο ‘Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτας-Αποχέτευσης ομβρίων’)

 • 5
  Shares