ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Συνεχίζονται οι τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων σε Τοπικές Κοινότητες της Πηνείας

Συνεχίζονται οι τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων σε Τοπικές Κοινότητες της Πηνείας, μέσω των έργων του Ταμείου Μολυβιάτη

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο των εργασιών που προβλέπονται στα έργα του Ταμείου «Μολυβιάτη» για τις Τοπικές Κοινότητες της Πηνείας και αφορούσε σε τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, αρχικά στις Τοπικές Κοινότητες Κάπου και Βελανιδίου και στη συνέχεια στα χωριά Εφύρα, Οινόη και Αυγή.

Οι εργασίες τσιμεντόστρωσης είναι ενταγμένες στην συνολική εργολαβία «Βελτίωση και Αποκατάσταση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Τ.Κ. Εφύρας – Αυγής – Κάμπου – Βελανιδίου – Οινόης », συνολικού κόστους 303.000 ευρώ.

Τα έργα της εν λόγω εργολαβίας αναμένεται να συνεχιστούν και σε δεύτερο στάδιο που αφορούν σε τοιχία αντιστήριξης, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν όλα τα έργα για το σύνολο του Ταμείου Μολυβιάτη που είναι προγραμματισμένα για τον Δήμο Ήλιδας.

Από την ανακατασκευή των αγροτικών δρόμων και την μετατροπή τους από χωματόδρομους σε δρόμους με σκυρόδεμα, βελτιώνονται κατά πολύ οι υποδομές της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας σε έναν τομέα που πάσχιζε τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς οι συγκεκριμένοι δρόμοι γίνονται από απροσπέλαστοι προσβάσιμοι για τον αγροτικό πληθυσμό .