ΗΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΥΡΓΟΥ

Σύλλογος Φίλων Λίμνης Μουριάς και Αλφειού Ποταμού προς Αναπλ. ΥΠΑΑΤ  Ι.Τσιρώνη


Η ιστορία της πόλης του Πύργου είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της λίμνης Μουριάς. Αυτή η συνύπαρξη κράτησε για αιώνες έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960 οπότε και η λίμνη αποξηράνθηκε.

Κατά το παρελθόν, η λίμνη της Μουριάς αποτέλεσε βασικό στοιχείο της τοπικής αλλά και εθνικής οικονομίας,  όχι μόνον δημιουργώντας εισοδήματα αλλά και χρηματοδοτώντας κοινωφελείς δραστηριότητες.

Απ’ την άλλη, είναι αυταπόδεικτο πλέον ότι η αποξήρανση της λίμνης Μουριάς  δεν εκπλήρωσε τους σκοπούς και τους στόχους που είχαν θέσει οι εμπνευστές της. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αποξήρανση , τα χιλιάδες στρέμματα άγονης γης και  η συνολικότερη οικονομική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής ακολούθησαν την αποξήρανση.

Συνεπώς, είναι χρέος μας να κινηθούμε ως τοπική κοινωνία προς την κατεύθυνση της επαναδημιουργίας της λίμνης. Το έργο αυτό θα πρέπει να γίνει  τόσο με τρόπο που να προφυλάσσεται και να αναδεικνύεται η οικολογική της λειτουργία όσο και να  μεγιστοποιείται η οικονομική της σημασία. Υπ’ αυτή την έννοια είναι απαραίτητο να ληφθούν πρόνοιες, ούτως ώστε η συνύπαρξη του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρώπινου παράγοντα να βασίζεται στην έννοια της αειφορίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν γίνει θεσμικές παρεμβάσεις και κοινωνικές δράσεις για την επαναφορά του αιτήματος επαναπλημμυρισμού. Συγκεκριμένα, έχουν υπάρξει συναντήσεις του Συλλόγου με τον Δήμαρχο Πύργου και τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, ενώ έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στη ΒτΕ από τους βουλευτές Ηλείας Ε.Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Δ.Αυγερινοπούλου, Μ. Μπαλαούρα και Ι. Κουτσούκο. Μετά την τελευταία επίσκεψη  του Αναπλ. ΥΠΑΑΤ  Ι.Τσιρώνη  στον Πύργο την ημέρα εορτής του πολιούχου της πόλεως και αυτοψία με κλιμάκιο αποτελούμενο από την Δημοτική Αρχή και άλλους φορείς στην  περιοχή της πρώην λίμνης διαφάνηκε και σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του υπουργού ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ προτίθεται να εξετάσει το ζήτημα επαναπλημμυρισμού και ότι θα συγκροτούσε άμεσα ομάδα εργασίας που θα εξέταζε τις παραμέτρους.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουμε ερώτημα προς τον ΥΠΑΑΤ  Ι.Τσιρώνη σχετικά με την πορεία συγκρότησης της προπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας.

Ο Σύλλογος μας πιστεύει ότι στην υπό σύσταση ομάδα εργασίας θα πρέπει να  εμπλακούν και οι παρακάτω φορείς:

  1. Συναρμόδια υπουργεία
  2. Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  4. Δήμο Πύργου
  5. Επιστημονικούς φορείς (Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει εκπονήσει σχετικές με την Λίμνη Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές εργασίες) , το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων κλπ
  6. Περιβαλλοντικοί σύλλογοι: Σύλλογος Φίλων Λίμνης Μουριάς και Αλφειού Ποταμού, Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας, κλπ

 

Σκοπός σύστασης της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας θα είναι η συνεργασία τοπικής κοινωνίας, επιστημονικής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων για τη διατύπωση ενός «οδικού χάρτη» αναγκαίων βημάτων για την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, το έργο της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι να θέσει τις βάσεις για ένα δημόσιο διάλογο στην τοπική κοινωνία  για το μέλλον του τόπου μας.