ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ

Σύσκεψη για την διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης


Το ζήτημα διαχείρισης των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης απασχόλησε τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Αντιπεριφερειαρχών, Λαμπρου Δημητρογιάννη (Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας) και Θεόδωρου Βασιλόπουλου (Αγροτικής Ανάπτυξης), του Δημάρχου, Ιωάννη Λέντζα και εκπροσώπων παραγωγών της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε το πρόβλημα της διαχείρισης συγκεκριμένων κατηγοριών γεωργικών απόβλητα και ιδίως αυτών που αφορούν τις συσκευασίες λιπασμάτων αγροτοχημικών και κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών καθώς και των πλαστικών γεωργίας όπως και των πλαστικών θερμοκηπίων.

Οι τοπικοί εκπρόσωποι έθεσαν προβληματισμούς, καθώς με την πάροδο του χρόνου διαπιστώνεται πως η μη ορθή διαχείριση ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, τα περιβάλλον αλλά και την ίδια την αγροτική παραγωγή.

Ο κ. Δημητρογιάννης αφού ανέλυσε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, γνωστοποίησε και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για τον Αγροτικό Τομέα. Επιπλέον πρότεινε στους τοπικούς φορείς συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε συνεργασία με την Περιφέρεια,  όπως:

– την οργάνωση διακριτής συλλογής έναντι των αποβλήτων συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων

– την ανάπτυξη τοπικού δικτύου συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ή σε  βιομηχανίες  ανακύκλωσης

– την χωροθέτηση συγκεκριμένων σημείων, όπου με τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις  θα μπορεί να υπάρξει συλλογή και διαχωρισμός των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε τους  παριστάμενους  για το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» το οποίο στοχεύει και στην υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων από τα πλαστικά γεωργίας στα πλαστικά ορθής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης.

«Η ρύπανση από τα πλαστικά γεωργίας είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη χώρα και θα πρέπει όλοι μας, από την πολιτεία έως και τον παραγωγό, να λειτουργούμε με μοντέλα αειφόρου ανάπτυξης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό στους φυσικούς μας πόρους και στην ποιότητα της αγροτικής παραγωγής. Πρακτικές διαχείρισης, όπως οι ρίψεις στο έδαφος ή η καύση στην ύπαιθρο θα πρέπει να απαλειφθούν και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την συνεργασία όλων» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Δημητρογιάννης, προσθέτοντας πως το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν και άλλες ανάλογες συναντήσεις σε δήμους της Περιφέρειας, ενώ ήδη είναι υπό επεξεργασία μία δέσμη προτάσεων και πρακτικών από την Περιφέρεια προς τους φορείς που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα.