ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος στην προσκόμιση πιστοποιητικών γάμου, γεννήσεως και θανάτου

  • 9
    Shares

Ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, θα ενημερώνεται πλέον το Taxisnet κι έτσι οι πολίτες δεν θα αναγκάζονται να συλλέξουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τον Δήμο ή τα ΚΕΠ για να τα προσκομίσουν στις υπηρεσίες.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να αξιοποιεί άμεσα δεδομένα σχετικά με τις μεταβολές στοιχείων των φορολογούμενων στο Φορολογικό Μητρώο, τις μεταβολές στοιχείων Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ, τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, την απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.

Διαδικτυακός λοιπόν πλέον ο δρόμος για την ληξιαρχική πράξη γάμου, συμφώνου συμβίωσης, θανάτου, γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κ.α

Να τονιστεί ότι, παρ’ όλ’ αυτά, οι φορολογούμενοι δεν θα γλιτώσουν την επίσκεψη στην εφορία τους προκειμένου να δηλώσουν το γάμο, το διαζύγιο ή την απόκτηση παιδιού, απλώς θα συμπληρώνουν το έντυπο Μ1 με τις αλλαγές στην ατομική και οικογενειακή τους κατάσταση χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζουν κανένα δικαιολογητικό.


  • 9
    Shares