10.5 C
Pýrgos
Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021

Τακτική και Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

spot_img

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Γνωμοδότηση περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Α΄θμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2019-2020
2. Δημιουργία ενεργειακής κοινότητας από τον Δήμο Ήλιδας σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς
3. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις ‘Δρόμος της Εκεχειρίας 2019’
4. Έγκριση συμμετοχής αποστολής τού Δήμου Ήλιδας στη διοργάνωση των 53ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων 2019 στην Ούφα της Ρωσίας.
5. Έγκριση της 125/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα ‘Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019, σύμφωνα με την αριθμ. 1126/28.11.2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ’
6. Έγκριση της 112/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018»
7. Παραχώρηση του πρ. δημοτικού σχολείου ΤΚ Δαφνιώτισσας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνιώτισσας, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως έδρα του.
8. Παραχώρηση αίθουσας του πρ. δημοτικού σχολείου ΤΚ Αγ. Δημητρίου, στον Πανελλήνιο Σύλλογο αποφοίτων/φοιτητών μεταπτυχιακών σπουδών στη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ)/ Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ), προκειμένου να χρησιμοποιείται ως έδρα του.
9. Επί αιτήματος Συλλόγου Νέων Ελλήνων ΝΕΒΕ ΡΟΜΑ για παραχώρηση δημοτικού χώρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγασή του.
10. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ)
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος)
11. 11η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018
12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, Σωκράτη Α. Καλύβα, κατόπιν της 404/2018 ΑΟΕ.
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Στ. Γκουβίτσα)
13. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Εξειδίκευση πιστώσεων
14. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 27817/29.11.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
15. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 27920/29.11.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
16. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 28003/30.11.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
17. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 25546/4.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
18. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 28369/6.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
19. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 28541/7.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
20. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 28596/10.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
21. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους έτους 2018 που αφορούν ΤΑΠ παρελθόντων ετών, βάσει της υπ΄αριθμ. 29298/17.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας.
22. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαίωση
23. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
25. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2019
26. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων.
27. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Αυγής
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης)
28. 11η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
29. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €, έτους 2019 (άρθρο 15 Π.Δ.171/87).
30. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Eργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ηλιδας»[ αρ .μελ. 46/2018].
31. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Eργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας» [αρ. μελ. 46/2018].
32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποία Τ.Κ Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» [αρ. μελ.18/2014]
33. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψης της Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2016]
34. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (κωδ. MIS 340205)»
35. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα στον οικισμό Ανάληψης στην Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας» [αρ.μελ 9/2017].
36. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων».
37. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας».
38. Έγκριση απ΄ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Βικτωρίας Τεφάνη και έγκριση έκθεσης- γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας του
39. Έγκριση απ΄ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Ευσταθίας Τεφάνη – Χαρίκλειας συζ. Χρήστου Τεφάνη και έγκριση έκθεσης- γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας του
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας: (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος)
40. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών στον κ. Παναγόπουλο Ιωάννη του Χρήστου
41. Έγκριση αιτήματος παράτασης της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με τον Νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679»
42. Σιωπηρή παράταση μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 5ο Νηπιαγωγείο Αμαλιάδας.


 

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10 & του άρθρου 163 Ν. 3463/06, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00΄, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 Δήμου ΄Ηλιδας, βάσει της 240/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
2. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2015 Δήμου Ήλιδας, βάσει της 268/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Ο

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα