ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

  • 8
    Shares

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 26η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης τού έργου ‘Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας’ (2018-2020)
2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου “Αποκατάσταση και Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου”».
3. Συμμετοχή τού δήμου Ήλιδας και έγκριση καταστατικού ‘Αστικού Συνεταιρισμού Ενεργειακής Κοινότητας Ήλιδας’.
4. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
5. Έγκριση της 5/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα ‘1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού & ΟΠΔ 2019’
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος)
6. 2η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2019
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Στ. Γκουβίτσα)
7. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις
8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
9. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 2705/6.2.2019 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
10. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 3591/18.2.2019 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
11. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 3661/18.2.2019 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
12. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας
13. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
14. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαίωση
15. Διόρθωση ονόματος χρεωστών στους χρηματικούς καταλόγους
Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Π. Μαυρίκος)
16. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης)
17. Έγκριση μελέτης τού έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση της λειτουργίας τού Κολυμβητηρίου Αμαλιάδας»
18. Έγκριση μελέτης τού έργου «Βελτίωση αγωνιστικών επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας».
19. 2η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
20. Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27,28-11-2018» [αρ.μελ. 44/2018].
21. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους τού έργου ‘Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας’.
22. Κατανομή ποσού του Υποπρογράμματος 2 «Στρατηγικές Τοπικής Ανασυγκρότησης» του ΕΑΠ «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» στα υποπρογράμματα 1 και 3.
23. Έγκριση Έκθεσης – Γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου, για την προσκύρωση τμήματος δημοτικού χώρου σε ιδιοκτησία Χαράλαμπου Βασιλικόπουλου
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος)
24. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών τής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο


  • 8
    Shares