ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

  • 4
    Shares

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος)
1. 3η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2019
2. Υποβολή έκθεσης Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Στ. Γκουβίτσα)
3. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις
4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
5. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 3788/19.2.2019 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
6. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 5582/13.3.2019 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
7. Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακαθαρίστων εσόδων και προστίμων τέλους ακαθαρίστων εσόδων, λόγω έκδοσης απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.
8. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας.
9. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης
10. 3η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019
11. Έγκριση κατασκευής του έργου «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2019» [αρ. μελ.6/2019].
12. Παράταση εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας»[αρ.μελ. 22/2012]
13. Παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ.μελ. 10/2016 ]
14. Παράταση προθεσμίας τού έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας 2017» [αρ.μελ.3/2017].
15. 2η Παράταση προθεσμίας και έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27,28-11-2018» [αρ.μελ. 44/2018].
16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου αντιρύπανση, παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας».
17. Έγκριση 3ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΝΜΕ, σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και σχεδίου 2ης ΣΣΕ του έργου: «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [ αρ.μελ. 22/2012].
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από τις καταρρακτώδεις βροχές στις 23, 24, 25, & 29-01-2019 στην Δ.Ε Πηνείας» [αρ.μελ. 3/2019].
19. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επισκευή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Αμαλιάδας, Δήμου Ήλιδας» [ αρ. μελ. 29/2018].
20. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 7/2019].
21. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 630.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 801 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος)
22. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΥΠΕΣ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων τού Δήμου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
23. Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος ένδειας σε άπορους δημότες


  • 4
    Shares