ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου στις 19 Ιουλίου 2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19.15 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ.2/2018 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οικ. Έτους 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 258/2018 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης πινάκων εκτιμήσεων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022 του Δήμου Πύργου.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 της ΔΗΚΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 2. Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους (εκπρόσωπος εργαζομένων) στο Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ.
 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Ε.Π.Ζ:
  • Έγκριση χάρτας εθελοντισμού Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 43/2018 απόφασης – εισήγησης.
  • Κατάργηση της θέσης του περιπτέρου της Τσατά Αικατερίνης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφασης – εισήγησης.
  • Τοποθέτηση προτομής Γεωργίου Παυλόπουλου στον αύλειο χώρο του Θεάτρου Απόλλων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40/2018 απόφασης – εισήγησης.
  • Μεταφορά προτομής Διονυσίου Κόκκινου από την πλατεία Ηρώων στον αύλειο χώρο του θεάτρου Απόλλων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 39/2018 απόφασης – εισήγησης
  • Έγκριση κοπής δένδρων επί της οδού Παπαφλέσσα 23 και Χρυσανθακοπούλου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης – εισήγησης
 1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ και ορισμός νέου Προέδρου.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης μίσθωσης (με δημοπρασία) κτηρίου στην Τ.Κ. Κορακοχωρίου για τη στέγαση του Κοινοτικού Γραφείου.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και των Νομικών Προσώπων αυτού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της (ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων).
 1. Λήψη απόφασης για τη παραχώρηση ή μη:
  • Δύο (2) αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα στον Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ελαιώνα, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου 2018.
  • Του προαυλίου χώρου μιας αίθουσας και τουαλετών του Δημοτικού Σχολείου Χειμαδιού, στον αθλητικό σύλλογο «Κεραυνός Χειμαδιού», για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2018.
  • Του προαυλίου χώρου του Κλειστού Σχολείου Αρβανιτίου στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Αρβανιτίου «Αγία Παρασκευή» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στις 10 Αυγούστου 2018.
  • Του προαυλίου χώρου και των τουαλετών του Νηπιαγωγείου Χανακίων στον Αθλητικό Σύλλογο «Αετός Αλποχωρίου» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου 2018.
  • Του προαυλίου χώρου του μη λειτουργούντος σχολείου Κατσαρού, στον Αθλητικό Σύλλογο «Νέος Κόροιβος Κατσαρού» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Αυγούστου 2018.
  • Του προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Λανθίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Παναγία η Κρεμαστή» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018.
  • Του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Βαρβάσαινας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης του Α.Σ. «Ατρόμητος Βαρβάσαινας», που διεξαχθεί από 17 έως 20 Αυγούστου 2018.
 1. Λήψη απόφασης κατανομής ποσών: α. 80.000,00€ στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και β. 8000,00€ στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων
 1. Λήψη απόφασης για την επέκταση ωραρίου καθαριστριών ΙΔΑΧ σχολικών μονάδων δήμου Πύργου.
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης:
  • Κοινοχρήστων χώρων της Δ.Κ. Πύργου, στον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου για την πραγματοποίηση της «Λευκής Νύχτας» στις 18 Αυγούστου 2018, με ή χωρίς αντίτιμο.
  • Κοινόχρηστου χώρου επί του εξωτερικού χώρου της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου ΤΚ Φοναϊτίκων στον Πολιτιστικό Σύλλογο φοναϊτίκων «Η ΦΕΝΕΟΣ» για τη διεξαγωγή πολιτιστικής εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου 2018, με ή χωρίς αντίτιμο.
  • Κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) της Τ.Κ. Κουτσοχέρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουτσοχέρας, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, η οποία θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου 2018, με ή χωρίς αντίτιμο.
 1. Λήψη απόφασης: α. Έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» και β. Παράταση της διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης έως 31-7-2018.
 2. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ. 16/2017, έως 30-08-2018.
 1. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής παραλαβής φρέσκου γάλακτος για το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».
 1. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος από υπάλληλο του Δήμου, ποσού ύψους 709,94€
 2. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος από υπάλληλο του Δήμου( λόγω συνταξιοδότησης), ποσού ύψους 68,36€.
 1. Λήψη απόφασης διαγραφής ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης περιουσίας, λόγω μεταβίβασης ακινήτου, του κ. Κούρβα Αναστασίου.
 2. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους πλέον προσαυξήσεων, της κ. Παναγοπούλου Ευανθίας.
 3. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους πλέον προσαυξήσεων, του κ. Σγουρούδη Αντωνίου.
 1. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία των Τ.Δ. Βουνάργου – Κατσαρού – Φοναϊτικα – Αγ. Απόστολοι» με Α.Μ. 7/2014.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής των αντικειμένων
  • «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» (τμηματική παραλαβή 683/29-6-2018 τιμολόγιο)
  • «Εγκατάσταση ήχου και φωτισμού για κάλυψη των εκδηλώσεων Επιταφίου Μ. Παρασκευής και Ανάστασης Μ. Σαββάτου» (οριστική παραλαβή 819/20-5-2018 τιμολόγιο)
  • «Καθαρισμός υδραυλάκων ΔΕ Ωλένης» (οριστική παραλαβή, 159/18-6-2018 τιμολόγιο)
  • «Παράθεση γεύματος στα πλαίσια επίσκεψης στην πόλη μας του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννη Τσιρώνη» (οριστική παραλαβή, 83/9-6-2018 τιμολόγιο)
  • «Παράθεση δεξίωσης (δείπνο) σε πρωταθλητές Ελλάδος στίβου και σε αθλητικούς παράγοντες στα πλαίσια αθλητικής εκδήλωσης ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ 2018» (οριστική παραλαβή 84/10-6-2018 τιμολόγιο)
  • «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών δήμου Πύργου» (τμηματική παραλαβή 24/1-7-2018 τιμολόγιο)
  • «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και εξασφάλισης βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» (τμηματική παραλαβή, 158/9-7-2018 τιμολόγιο).
  • «Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα: «Δημοσιονομικοί έλεγχοι στους ΟΤΑ»

(οριστική παραλαβή, 409/10-7-2018 τιμολόγιο).

 

Ειδική συνεδρίαση του ΔΣ Πύργου στις 19 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ, με θέμα:

«Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του δήμου, οικ. έτους 2016».