• ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 28 Νοεμβρίου, στις 18:30.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Λήψη απόφασης σύστασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου».
 2. Ενημέρωση – συζήτηση επί των προτάσεων νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία του δικαιώματος στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 128/17-07-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και λήψη σχετικής απόφασης.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης του κειμένου της κοινής Διακήρυξης  της ΚΕΔΕ και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, για την προώθηση του Θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 5. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή:
  1. Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 242/2017, 260/2017, 261/2017, αποφάσεων – εισηγήσεων .
  2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Γ΄ τριμήνου 2017, που υπέβαλε η Ο.Ε. με την υπ’ αριθμ. 246/2017 απόφασή της.
 6. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
  1. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων επί της πλατείας Σάκη Καράγιωργα στη ΔΗΚΕΠ για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων  κατά την περίοδο των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ.89/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].
  2. Έγκριση παραχώρησης δύο (2) θέσεων πάργκινγκ έμπροσθεν της εισόδου της «Μαγνητικής Πατρών» που βρίσκεται επί της οδού Υψηλάντου, της Δ.Κ. Πύργου [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 87/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].
  3. Έγκριση παραχώρησης θέσης πάργκινγκ έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Κανδρή Αθανασίου που βρίσκεται επί της οδού Πατρών 43 της Δ.Κ. Πύργου [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 88/2017 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 176/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του Ν.Π. οικ. Έτους 2016.
 8. Λήψη απόφασης αντικατάστασης του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».
 9. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών Αθλητικού Κέντρου Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 573.000,00 με ΦΠΑ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου».

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗ.ΚΕ.Π.), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 44/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της απευθείας μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζει το 2ο ΕΠΑΛ Πύργου.
 3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του υπ’ αριθμ. 13617/6-11-2017 εγγράφου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας με το οποίο δεν προτείνεται καμία μεταβολή των σχολικών μονάδων, για το έτος 2018 – 2019.
 4. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου».
 5. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου».
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης υλοποίησης του προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ μαθητείας (ΟΑΕΔ) στο Δήμο Πύργου.
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής παροχής γάλακτος σε χρήμα.
 8. Λήψη απόφασης επιστροφής  ποσού 43,23€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών για ΤΑΠ και ΔΤ αποθήκης 8 τ.μ. της κ. Σπυρογιάννη Παναγιώτας.
 9. Λήψη απόφασης  διαγραφής χρεώσεων χρηματικών καταλόγων εις βάρος της εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING από παραβάσεις ΚΟΚ.
 10. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους πλέον προσαυξήσεων.
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:
  1. «Υπηρεσίες συντήρησης μιας (1) αντλίας επιφάνειας στο σιντριβάνι της ΣΠΚ» (οριστική παραλαβή, 397/12-10-2017 τιμολόγιο)
  2. «Καθαρισμός των μοκετών στο κτίριο ΚΔΑΠ» (οριστική παραλαβή, 00043/19-10-2017 τιμολόγιο)
  3. «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου»(τμηματική παραλαβή,  56/15-9-2017)
  4. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου»(τμηματική παραλαβή,  57/21-9-2017)
  5. «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών» (οριστική παραλαβή, 63/4-11-2017 τιμολόγιο)
  6. «Συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (ιστοσελίδα) του Δήμου Πύργου» (τμηματική παραλαβή,0802/23-10-2017 τιμολόγιο)
  7. «Εκτέλεση εργασιών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας – Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου ΔΕ Ιάρδανου & Βώλακα» (οριστική παραλαβή, 156/20-10-2017)
  8. «Συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος XEROX WC 5955 που βρίσκεται  στο Λάτσειο Μέγαρο και δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων ΧΕΡΟΧ WC 5325 που βρίσκονται στο Πολύκεντρο του Δήμου μας» (τμηματική παραλαβή, 01053/23-10-2017 τιμολόγιο).

 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας: Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία

Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία Ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (59) …

Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα της Κουρούτας! – Δικαιώθηκε πανηγυρικά ο ιδιοκτήτης!

Μετά από δύο περίπου χρόνια ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας …

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Κώστας Τζαβάρας

Πληροφορίες του Ilia.news κάνουν λόγο, ότι σοβαρή Πρόταση στον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία κ. …

Μια τραυματίας σε τροχαίο στη Γαστούνη

Μια τραυματίας σε τροχαίο στη Γαστούνη Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι μια γυναίκα, μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Νέα …

Αποχωρώ από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Ν Ηλείας….

Αποχωρώ  από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Ν Ηλείας…. Η αξιοπρέπεια δεν παζαρεύεται…   Επειδή  τα γεγονότα και τα φαινόμενα, δεν …

«Επιστρέφω» μετά την διάλυση της Βουλής – Πιο ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ από ποτέ ο Κώστας Τζαβάρας! (Συνέντευξη)

Μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, είχε ο δημοσιογράφος του «Ilia.news» Κώστας Κουτσουβέλης με τον πρώην Υπουργό και …

 • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 28 Νοεμβρίου, στις 18:30.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Λήψη απόφασης σύστασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου».
 2. Ενημέρωση – συζήτηση επί των προτάσεων νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία του δικαιώματος στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 128/17-07-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και λήψη σχετικής απόφασης.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης του κειμένου της κοινής Διακήρυξης  της ΚΕΔΕ και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, για την προώθηση του Θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφασης – εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 5. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή:
  1. Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 242/2017, 260/2017, 261/2017, αποφάσεων – εισηγήσεων .
  2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Γ΄ τριμήνου 2017, που υπέβαλε η Ο.Ε. με την υπ’ αριθμ. 246/2017 απόφασή της.
 6. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
  1. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων επί της πλατείας Σάκη Καράγιωργα στη ΔΗΚΕΠ για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων  κατά την περίοδο των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ.89/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].
  2. Έγκριση παραχώρησης δύο (2) θέσεων πάργκινγκ έμπροσθεν της εισόδου της «Μαγνητικής Πατρών» που βρίσκεται επί της οδού Υψηλάντου, της Δ.Κ. Πύργου [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 87/2017 απόφασή της εισηγείται θετικά].
  3. Έγκριση παραχώρησης θέσης πάργκινγκ έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Κανδρή Αθανασίου που βρίσκεται επί της οδού Πατρών 43 της Δ.Κ. Πύργου [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 88/2017 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 176/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του Ν.Π. οικ. Έτους 2016.
 8. Λήψη απόφασης αντικατάστασης του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».
 9. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών Αθλητικού Κέντρου Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 573.000,00 με ΦΠΑ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου».

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗ.ΚΕ.Π.), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 44/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της απευθείας μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζει το 2ο ΕΠΑΛ Πύργου.
 3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του υπ’ αριθμ. 13617/6-11-2017 εγγράφου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας με το οποίο δεν προτείνεται καμία μεταβολή των σχολικών μονάδων, για το έτος 2018 – 2019.
 4. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου».
 5. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους του ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου».
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης υλοποίησης του προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ μαθητείας (ΟΑΕΔ) στο Δήμο Πύργου.
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής παροχής γάλακτος σε χρήμα.
 8. Λήψη απόφασης επιστροφής  ποσού 43,23€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών για ΤΑΠ και ΔΤ αποθήκης 8 τ.μ. της κ. Σπυρογιάννη Παναγιώτας.
 9. Λήψη απόφασης  διαγραφής χρεώσεων χρηματικών καταλόγων εις βάρος της εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING από παραβάσεις ΚΟΚ.
 10. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους πλέον προσαυξήσεων.
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:
  1. «Υπηρεσίες συντήρησης μιας (1) αντλίας επιφάνειας στο σιντριβάνι της ΣΠΚ» (οριστική παραλαβή, 397/12-10-2017 τιμολόγιο)
  2. «Καθαρισμός των μοκετών στο κτίριο ΚΔΑΠ» (οριστική παραλαβή, 00043/19-10-2017 τιμολόγιο)
  3. «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου»(τμηματική παραλαβή,  56/15-9-2017)
  4. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου»(τμηματική παραλαβή,  57/21-9-2017)
  5. «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών» (οριστική παραλαβή, 63/4-11-2017 τιμολόγιο)
  6. «Συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (ιστοσελίδα) του Δήμου Πύργου» (τμηματική παραλαβή,0802/23-10-2017 τιμολόγιο)
  7. «Εκτέλεση εργασιών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας – Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου ΔΕ Ιάρδανου & Βώλακα» (οριστική παραλαβή, 156/20-10-2017)
  8. «Συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος XEROX WC 5955 που βρίσκεται  στο Λάτσειο Μέγαρο και δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων ΧΕΡΟΧ WC 5325 που βρίσκονται στο Πολύκεντρο του Δήμου μας» (τμηματική παραλαβή, 01053/23-10-2017 τιμολόγιο).

 

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας: Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία

Διακριβώθηκε η δράση δυο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία Ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία (59) …

Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα της Κουρούτας! – Δικαιώθηκε πανηγυρικά ο ιδιοκτήτης!

Μετά από δύο περίπου χρόνια ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή της μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας …

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Κώστας Τζαβάρας

Πληροφορίες του Ilia.news κάνουν λόγο, ότι σοβαρή Πρόταση στον πρώην υπουργό και νυν βουλευτή Ηλείας με τη Νέα Δημοκρατία κ. …

Μια τραυματίας σε τροχαίο στη Γαστούνη

Μια τραυματίας σε τροχαίο στη Γαστούνη Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι μια γυναίκα, μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Νέα …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων