ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ

Τα χρόνια προβλήματα των ΤΟΕΒ στην Ηλεία σε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


Συνάντηση εργασίας έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων στα χρόνια προβλήματα των ΤΟΕΒ στην Ηλεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο    Προϊστάμενος της Διεύθυνσης   Εγγείων   Βελτιώσεων   και Εδαφοϋδατικών Πόρων Κων. Στουρνάρας ,   ο   Προϊστάμενος    του   Τμήματος   Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μ.Ε. Παν.   Κοντόσθενος,  ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Μητρόπουλος , ο γεωπόνος του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της ΔΑΟΚ Ηλείας Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη   συζήτηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις   αρμοδιότητες που πλέον ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και   Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων καθώς και στα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί και   ταλανίζουν χρόνια τους Τ.Ο.Ε.Β. Ν. Ηλείας.

“Στόχος της Περιφέρειας είναι η σωστή και εύρυθμη λειτουργία όλων των Τ.Ο.Ε.Β αρμοδιότητάς της, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη σωστή λειτουργία- συντήρηση και εκσυγχρονισμό του εγγειοβελτιωτικου έργου, που αποτελεί το βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της περιοχής” υπογράμμισε ο κ. Μητρόπουλος