ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας


Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εξ αναβολής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, στην Αμαλιάδα, κεκλεισμένων των θυρών.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο Ήλιδας – Ετήσια συντήρηση για το λογισμικό τού ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον υπηρεσίες.
 2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Αμαλιάδας», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Κωδικό ΟΠΣ: 5033679 (Κωδ. Απόφασης:7475).
 3. Ανάκληση της ΑΔΣ 80/2020 «Επί αιτήματος Υπ. Υγείας για παραχώρηση χώρου μεταστέγασης του τομέα ΕΚΑΒ Αμαλιάδας», λόγω μη καταλληλόλητας του χώρου-Καθορισμός νέου χώρου.
 4. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» (νυν «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»), σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, και Ανάπτυξης & Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8- 2018, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας».
 5. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τής ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ για την αλλαγή διακριτικού τίτλου τής επιχείρησης, σε συνέχεια της ΑΔΣ 102/2020.
 6. Ορισμός τακτικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ».
 7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στη σύσταση της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης – Αποδοχή των όρων τού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
 8. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 9. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
 10. Έγκριση απ΄ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Παναγιώτας και Βασιλικής Ζαχαριά, στην Αμαλιάδα – Έγκριση έκθεσης /γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας του.
 11. Έγκριση Έκθεσης – Γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου, για την προσκύρωση τμήματος δημοτικού χώρου σε ιδιοκτησία Αχτύπη Χρήστου & Ζύγουρα Βασιλικής.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής τού έργου με τίτλο «Αναπλάσεις Τ.Κ. Σαβαλίων» [αρ. μελ.1/2016].
 13. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διάθεσης λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Αμαλιάδας με την εταιρεία ‘ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε’.
 14. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διάθεσης λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Αμαλιάδας με την εταιρεία τού κ. Πιτσούνη Νικόλαου.
 15. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2019
 16. Συμμετοχή και έγκριση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας».
 17. 7η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2020.
 18. Καθορισμός αμοιβής τού δικηγόρου κ. Καβουρίνου Αθανάσιου, βάσει της 238/2020 ΑΟΕ.
 19. Καθορισμός αμοιβής τού δικηγόρου κ. Μπιρμπίλη Εμμανουήλ, βάσει της 252/2020 ΑΟΕ.
 20. Καταβολή αποζημίωσης σε δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τού δημοτικού συμβουλίου.
 21. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
 22. Έγκριση έναρξης διαδικασιών για τη σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με σκοπό την εκτέλεση έργων.

Θέματα εισαγόμενα κατόπιν γραπτής αίτησης από το ένα τρίτο 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών τού δημοτικού συμβουλίου (αρ. 67 παρ. 2 Ν. 3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει):

 1. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για παραχώρηση χρήσης και άδειας επέμβασης, βάσει του Ν. 4280/14 , για 50 έτη, της παραλιακής δασικής έκτασης 1.100 στρεμμάτων δάσους Μαραθιάς-Σαβαλίων, με σκοπό τη δημιουργία Δασικού τουριστικού χωριού Χελωνίτη κόλπου – Συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης.
 2. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για παραχώρηση χρήσης και άδειας επέμβασης, βάσει του Ν. 4280/14 , για 50 έτη, των 53 στρεμμάτων στο δασάκι Μύτικα Παλουκίου, με σκοπό τη δημιουργία δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων – Συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης.
 3. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση της χρήσης και άδειας επέμβασης, βάσει του Ν. 4061/12 , για 40 έτη, τής δημόσιας παραλίμνιας έκταση 6.500 στρεμμάτων, με σκοπό τη δημιουργία Οικολογικού χωριού λίμνης Πηνειού – Συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης.
 4. Υποβολή αιτήματος προς την Ι. Μητρόπολη Ηλείας, για παραχώρηση έκτασης 8 στρεμμάτων στην Κουρούτα, με σκοπό τη δημιουργία Πανελλήνιου παραθεριστικού κέντρου για ΑΜΕΑ – Συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης.