ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Το αρχαίο Επιτάλιο και η Αγουλινίτσα


Ιδιαίτερη αγροτική περιοχή που αξιοποιεί την πρώην αποξηραμένη λίμνη

Το Επιτάλιο είναι δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πύργου. Το τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής εντοπίζεται στο Αρχαίο Επιτάλιο, ειδικότερα μετά το 1967, χρονιά όπου μετά από ένα σύνολο ανασκαφικών εργασιών βρέθηκε εκεί το πρώτο μιλιάρο. Πρόκειται για ένα είδος μέτρου ουσιαστικά που χρησίμευε στο να μπορούν να μετρήσουν οι Ρωμαίοι την απόσταση μέχρι την Ρώμη.

Στο Αρχαίο Επιτάλιο υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα της Ρωμαϊκής εποχής .

Η φιλοξενία για τους επισκέπτες είναι πάντα στο μέγιστο βαθμό, οι πολίτες του είναι ιδιαιτέρως «ζωντανοί» και αυθόρμητοι ενώ τηρούνται πολλά από τα έθιμα και τις παραδόσεις στο πέρασμα του χρόνου.

Παράλληλα το Επιτάλιο και τα γύρω δημοτικά διαμερίσματα χαρακτηρίζονται από αγροτικό πληθυσμό στην συντριπτική τους πλειοψηφία καθώς η περιοχή γειτνιάζει με την μεγάλη σε έκταση αποξηραμένη λίμνη της Αγουλινίτσας [έτσι ονομαζόταν παλιά η περιοχή] την οποία τώρα οι κάτοικοι εκμεταλλεύονται για τον καλλιεργητικό τομέα.