ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου Αμαλιάδας 


Την Πέμπτη 29/10/2020 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ιατρών του Ν.Μ Αμαλιάδας καθώς και των μελών της ελεγκτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία (ΟΕΝΓΕ).

Την Παρασκευή 30/10/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σδούγας Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Φώτιος

Γραμματέας : Καραΐνδρος Κωνσταντίνος  

Ταμίας: Παϊανίδη Ιοβάνα

Μέλη: Γαριός Κυριάκος, Φεκετέα Γαβριέλα, Λυμπέρης Ιωάννης

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν: Σαϊνατούδη Ευθυμία και Πετροπούλου Διονυσία

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΝΓΕ εκλέχθηκαν: Σδούγας Νικόλαος και Καραΐνδρος Κωνσταντίνος.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να γίνει πρόσκληση των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ήλιδας, των προέδρων των επιστημονικών και άλλων συλλόγων του δήμου, καθώς και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού ώστε να παρουσιαστούν εκ νέου τα προβλήματα του Νοσοκομείου Αμαλιάδας με στόχο την από κοινού λήψη αποφάσεων.