ΗΛΕΙΑ

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας καταγγέλλει μεθοδεύσεις σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων


Το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας  “καταγγέλλει για πολλοστή φορά με τον πιο εμφατικό τρόπο “μεθοδεύσεις” οι οποίες συχνά λάμβαναν χώρα, σύμφωνα με τον μέχρι πρότινος εν ισχύ Ν.3316/2016 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τέτοιες συνήθεις “μεθοδεύσεις” ήταν :

  1. Απευθείας αναθέσεις μελετών δημοσίου σε ημέτερους. Με τον Ν.3316/2005 η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ήταν η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ή διαγωνισμού με διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χρήση της απευθείας ανάθεσης εκπόνησης μελετών και ειδικότερα κατά βάση όταν υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή όταν έχει προηγηθεί ανοικτός διαγωνισμός ο οποίος κρίθηκε άγονος ή για λόγους προστασίας δικαιωμάτων μπορεί να ανατεθεί μόνο σε έναν υποψήφιο ή όταν αποτελεί συνέχεια διαγωνισμού.

Δεν ήταν λίγες οι φορές όπου χρησιμοποιούνταν κατάλληλες μεθοδεύσεις προκειμένου να γίνει χρήση αυτής της εξαίρεσης του νόμου για ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

  1. Μετονομασία μελετητικού έργου σε “ερευνητικό” με σκοπό την ανάθεση του σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ν.3316/2005) ως μελέτη ορίζεται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο το οποίο αναφέρεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων, επεξεργασία και επιστημονική ανάλυση αυτών.

Αντίθετα επιστημονική έρευνα (Ν.1514/1985) είναι η πρωτοτυπία, δηλ. η εισαγωγή και η προαγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και η επεξεργασία νέων θεωριών.

Η αντιμετώπιση ενός ζητήματος με συγκεκριμένο αντικείμενο ακόμη και αν το αντικείμενο αυτό είναι σημαντικό στον ειδικό επιστημονικό κύκλο που εντάσσεται με εφαρμογή γνωστών μεθοδολογιών και παραδοχών όπου στερούνται του στοιχείου της πρωτοτυπίας αποτελούν μελέτη και όχι έρευνα.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος έχουν σκοπό την παροχή και την προαγωγή της ανώτατης παιδείας και της επιστημονικής έρευνας. Κατά συνέπεια τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν νομιμοποιούνται για συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών, πόσο δε μάλλον για απευθείας ανάθεση.

  1. Κατάτμηση μελετητικού έργου σε μικρότερα με σκοπό την απευθείας ανάθεσή τους Η εφαρμογή “μεθοδολογίας” κατάτμησης ενός ενιαίου έργου σε επιμέρους έργα σκοπό είχε την αποφυγή διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόκειται για μία προφανώς μη νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Οι ανωτέρω πρακτικές έχουν εφαρμοστεί ουκ ολίγες φορές. Πάντοτε μας έβρισκαν και θα μας βρίσκουν αντίθετους.

Πόσο δε μάλλον όταν αυτό συμβαίνει σε εποχές που η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα και έχει οδηγήσει χιλιάδες μηχανικούς είτε στην ανεργία και στην ανέχεια είτε στην μετεγκατάσταση στο εξωτερικό λόγω μη ύπαρξης αντικειμένου στην αγορά.

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος καταγγέλλει με τον πλέον ηχηρό τρόπο τέτοιες επονείδιστες πρακτικές από όπου και αν προέρχονται καθώς και αυτούς που τις εφαρμόζουν.

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος είναι συμπαραστάτης δίπλα σε κάθε πολίτη που τις αποκαλύπτει”.