Το ΥΠ.ΕΣ.  για την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ 

spot_img

Προτεινόμενα

Έγγραφο  κοινοποίησε το  Υπ. Εσωτερικών στους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με  την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους κλάδου Δ.Ε. Υδραυλικών.

Ειδικότερα στο έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. αναφέρεται  ότι η απασχόληση στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης αποτελεί προϋπόθεση για τους τεχνίτες και εργάτες και όχι για τους υδραυλικούς, οι οποίοι υπάγονται ανεξαιρέτως στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην ειδικότητα αυτή.

Δηλαδή, με το προαναφερόμενο έγγραφό του, το ΥΠ.ΕΣ. τονίζει ότι, το εν λόγω επίδομα δικαιούνται όχι μόνο οι υδραυλικοί που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, αλλά όλοι ανεξαιρέτως, εφόσον απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικά στην ειδικότητα αυτή.

Η απασχόληση στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης αποτελεί προϋπόθεση, μόνο για τους τεχνίτες και εργάτες.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα