ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ

Τρείς ειδικές και μια τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας

 • 3
  Shares

Σε τρείς ειδικές και την τακτική του συνεδρίαση προχωρά την Τρίτη, 23 Μαρτίου, με τηλεδιάσκεψη ο δήμος Ήλιδας.

Η πρώτη συνεδρίαση ξεκινά στις 19:15 με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου Ήλιδας έτους 2016, βάσει της 241/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής».

Η δεύτερη συνεδρίαση ξεκινά στις 19:30 με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου Ήλιδας έτους 2017, βάσει της 58/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής».

Η τελευταία ειδική συνεδρίαση ξεκινά στις 19:45 με θέμα: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου Ήλιδας έτους 2018, βάσει της 103/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής».

 

Η τακτική συνεδρίαση

 

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινά στις 20:00 με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένα:

 1. Έκδοση ψηφίσματος για το Τμήμα Γεωπονίας Αμαλιάδας.
 2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας τού αθλητικού κέντρου Αμαλιάδας, κατόπιν τής 6/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας τού αθλητικού κέντρου».
 3. Επί αιτήματος υπαλλήλων ΙΔΑΧ μειωμένης απασχόλησης, για αύξηση του ωραρίου εργασίας τους.
 4. Επί αιτήματος Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ήλιδας για απόδοση κατανομής τής ΣΑΤΑ.
 5. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία.
 6. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για άρση τής κυκλοφορίας οχημάτων λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας των.
 7. Επί αιτήσεως του κ. Ζαχαρόπουλου Βασίλειου για παραίτηση από μέλος τής Επιτροπής Ελέγχου ενστάσεων καταναλωτών για λογαριασμούς ύδρευσης, για τη θητεία 2019-2023 [σχετ. ΑΔΣ 32/2020]
 8. Επί αιτήσεως του κ. Ζαχαρόπουλου Βασίλειου για παραίτηση από τη θέση τού αναπληρωματικού εκπροσώπου τού δήμου στο Κέντρο Πρόληψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» [σχετ. ΑΔΣ 284/2019].
 9. Επί αιτήσεως του κ. Ζαχαρόπουλου Βασίλειου για παραίτηση από τακτικό μέλος τής Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση των έργων: ‘Επισκευή – Ενεργειακή αναβάθμιση του Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου’ και ‘Επισκευή–Ενεργειακή αναβάθμιση της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης’» [σχετ. ΑΔΣ 10/20].
 10. Επί αιτήσεως του κ. Ζαχαρόπουλου Βασίλειου για παραίτηση από τακτικό μέλος τής Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου ΄Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου’» [σχετ. ΑΔΣ 11/20].
 11. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη για τη στέγαση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αμαλιάδας ‘ΟΡΕΙΒΑΤΕΙΝ’
 12. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 13. 13. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου τής κοινότητας Αμπελοκάμπου.
 14. Παραχώρηση τάφου από κληρονόμους Μυλωνά Γ.
 15. Ορισμός υπόλογης διαχειρίστριας και εκκαθαρίστριας σε λογαριασμούς έργων.
 16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου βάσει της 92/2021 ΑΟΕ.
 17. 3η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2021.
 18. Διάθεση πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας.

 • 3
  Shares