Τριπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου!

spot_img

Προτεινόμενα

Τρεις συνεδριάσεις προγραμματίζει για την ερχόμενη Τρίτη, 20 Αυγούστου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.

Αναλυτικότερα, μετά την ματαίωση των  συνεδριάσεων στις 24-7-2019 και 12-8-2019 το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ειδική συνεδρίαση στις 7:30 το απόγευμα, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την: «Έγκριση ταμειακού απολογισμού του δήμου οικ. έτους 2018».

Στις 7:45 το απόγευμα, επίσης μετά την ματαίωση των  συνεδριάσεων στις 24-7-2019 και 12-8-2019 το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει την Τρίτη, εξ αναβολής, τακτική συνεδρίαση με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 113/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2019.
 2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πιστώσεων:

2.1.   Για την προμήθεια ανταλλακτικών του εκτυπωτή που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Επιταλίου της Δ.Ε. Βώλακος

2.2.   Για την προμήθεια ανταλλακτικού για το πολυμηχάνημα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου.

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης Κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Επαρχείου στις 7-9-2019 για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, με ή χωρίς αντίτιμο.

Τόσο για την εξ αναβολής ειδική όσο και την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπονται τα εξής: [Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει  ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του…].

Τέλος, στις 8 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου θα πραγματοποιήσει νέα τακτική συνεδρίαση, με θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή:

1.1.   Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Β΄ τριμήνου 2019 και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 181/2019 απόφασης – εισήγησης.

1.2.   Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 183/2019 απόφασης – εισήγησης.

 1. Λήψη απόφασης: α. Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των 7 Καλλικρατικών Δήμων για το έργο με τίτλο: «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου της προσωρινής ενδιάμεσης λύσης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του έργου: «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας 2018-2020» και

β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.
 2. Λήψη απόφασης τροποποίησης προϋπολογισθέντος ποσού περί κάλυψης εσόδων – εξόδων, χρήσης 2019 της ΔΗΚΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 30/2019 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δ. Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού».
 4. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: [Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης» με Α.Μ. 20/2012 προϋπολογισμού 898.230,78€].
 5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση της ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης:

8.1.   Του προαυλίου και των τουαλετών του Δημοτικού Σχολείου Βαρβάσαινας από 29 έως 31 Αυγούστου 2019 στον πολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο Βαρβάσαινας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

8.2.   Κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της Τ.Κ. Επιταλίου για την πραγματοποίηση εμπορικής προβολής, που πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου 2019 και 1 Σεπτεμβρίου 2019, με ή χωρίς αντίτιμο.

 1. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους για τα έργα:

9.1.   «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Σοπίου» με Α.Μ. 75/2018

9.2.   «Αναμόρφωση και αστική ανάπλαση πλατείας Ανδριάρα» με Α.Μ. 2/2018

9.3.   «Κάλυψη αποχετευτικού αγωγού στο σιδηροδρομικό σταθμό Αγίου Ηλία» με Α.Μ. 80/2018

9.4.   «Ασφαλτόστρωση οδού σε αγροτική περιοχή Τ.Κ. Βουνάργου Δ.Ε. Ιάρδανου Δ. Πύργου» με Α.Μ. 4/2019.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα