ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΥΡΓΟΥ

Τριτοκοσμικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή της Κεραίας Πύργου!


Έντονα υποβαθμισμένη εξακολουθεί να παραμένει η ευρύτερη περιοχή Κεραίας Πύργου, οι κάτοικοι στην οποία έχουν ν’ αντιμετωπίσουν μια σειρά από χρόνια προβλήματα.

Σκουπίδια και μπάζα στους δρόμους, σε κανάλια καθώς και άλλους κοινόχρηστους χώρους, κυριαρχούν σε αρκετά σημεία της περιοχής, που είναι από τις πιο παραμελημένες του δήμου Πύργου…

Ταυτόχρονα πολύ συχνά οι κάτοικοι έχουν ν’ αντιμετωπίσουν τον εφιάλτη των πλημμύρων λόγω των κακοτεχνιών, των παράνομων κατασκευών, αλλά και της απουσίας μέτρων από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επίσης σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει και ο δρόμος που διέρχεται στην περιοχή, ο οποίος χρήζει ανακατασκευής.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανάγκη να  ληφθεί μέριμνα  για την αναβάθμιση της περιοχής, αφού κάθε φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με τα’ ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και  την ανθρώπινη αδιαφορία…