Υπεγράφη η ανάπλαση της κεντρικής οδού Αγίου Νικολάου Τραγανού

spot_img

Προτεινόμενα

Προσποιούμενος τον λογιστή του πήρε 6.000€

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος άγνωστου δράστη για απάτη Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος άγνωστου δράστη. Ειδικότερα, άγνωστος δράστης, επικοινώνησε...

Στην υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Κ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.471.900,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. προχώρησε στις 19-03-2019 ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Αλέξιος Καστρινός.

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»   (Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον») με Κωδικό ΟΠΣ 5030025, Αριθμός ΣΑΕΠ0011 με Κωδικό Πράξης  2018ΕΠ00110036 και  αφορά την ανάπλαση της Κεντρικής Οδού Αγίου Νικολάου εντός του οικισμού της Δ.Κ. Τραγανού. Οι εργασίες ανάπλασης θα έχουν ως στόχο την λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν δυο τμήματα του Αγ. Νικολάου  το δυτικό τμήμα μήκους 659m και το ανατολικό τμήμα 546m περίπου. Αναλυτικότερα θα υλοποιηθούν:

  1. Διαμόρφωση και ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων συνολικού μήκους οδού περίπου 1205μ εντός του οικισμού Τραγανού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των ΑΜΕΑ καθώς και την αισθητική αναβάθμιση  της πόλης.
  2. Διευθέτηση των ομβρίων με τη συμπλήρωση του υφισταμένου δικτύου με αγωγούς ομβρίων, προκατασκευασμένοι από σκυρόδεμα, κυκλικής διατομής, Φ500 μήκους περίπου 1464,00μ, Φ600 μήκους 361,00μ  καθώς και αγωγοί σύνδεσης  49 μ Φ400.
  3. Θα τοποθετηθούν 171 φωτιστικά σώματα μονόφωτα ανά 13m διαγώνια στις δυο πλευρές των πεζοδρομίων. Στο τμήμα οπού υπάρχει σήμερα νησίδα  και αναδιαμορφώνεται με νέο χαμηλό τοιχίο και χώρο πρασίνου θα τοποθετηθούν 9 δίφωτα φωτιστικά.
  4. Θα τοποθετηθεί σύγχρονος αστικός εξοπλισμός (κάδοι απορριμμάτων, καλαθάκια κλπ).

Ο Δήμος Πηνειού με την προτεινόμενη πράξη έχει ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου της περιοχής. Επιπλέον ο Δήμος Πηνειού επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης σε ποικίλες κατευθύνσεις : να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, να βελτιώσει την προσβασιμότητα, να εξασφαλίσει υψηλή αισθητική στάθμη περιβάλλοντος στους κατοίκους της περιοχής και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους.Το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Κ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ» θα συμβάλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των εν’ λόγω περιοχών , στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών , στην προσβασιμότητα – διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ και οχημάτων και στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών σε σχέση με το σύνολο του Δήμου και γενικότερα στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα